Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά !

/Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά !