Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά !

Αρχική/Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά !