ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μαθήματα Δημοτικού

Διαδραστικά τεστ

Παραπομπες και ασκησεις

Εκπαιδευτικό υλικό για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Φροντιστηριακά Μαθήματα

Εκπαιδευτικό Φόρουμ

Φορουμ εκπαιδευτικο

Φόρουμ εκπαίδευσης και Φροντιστηριακά Μαθήματα για το σύνολο των Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου.

Αλεξάνδρεια

Τοπικές πληροφορίες

Ιστορια - Λαογραφια

Τοπική ιστορία, Λαογραφία, Φωτογραφίες και videos.

Alexandria

Fotos Videos

History - Tradition

Informations on the local history, the Tradition of place.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μαθήματα Δημοτικού

Διαδραστικά τεστ

Παραπομπες και ασκησεις

Το atheo.gr, προσφέρει βοηθητικό υλικό, Κουΐζ – Διαδραστικές  Ασκήσεις, Videos και Εργασίες, για όλα τα μαθήματα των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Φροντιστηριακά Μαθήματα

Εκπαιδευτικό Φόρουμ

Φορουμ εκπαιδευτικο

Φόρουμ εκπαίδευσης και Φροντιστηριακά Μαθήματα για το σύνολο των Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου.

Αλεξάνδρεια

Τοπικές πληροφορίες

Ιστορια - Λαογραφια

Τοπική ιστορία, Λαογραφία, Φωτογραφίες και videos.

Alexandreia

Fotos Videos

History - Tradition

Informations on the local history, the Tradition of place.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Παρουσιάσεις

Παρουσιάσεις στο σύνολο των μαθημάτων, για να γίνει πιο κατανοητό το περιεχόμενό του.

Εργασίες

Εργασίες των παιδιών και σύνδεσμοι, για να γίνει πιο εύκολη η λύση των ασκήσεων.

Youtube

Εκπαιδευτικά videos, γιατί μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις.

Quiz

Διαδραστικά κουίζ, για να γίνει απλή η αξιολόγηση των μαθημάτων.

Διαθέσιμα σε HTML5

Το υλικό είναι σε μορφή html5, για να είναι προσβάσιμο από κάθε τύπο συσκευής.