Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία

/Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και τη δημοκρατία