Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

/Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι