Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα

/Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα