Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές

/Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές