Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει

/Το Βυζαντινό κράτος, μία δύναμη που μεγαλώνει