Ψηφιακό Σχολείο

Παύλος Κώτσης, Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Quiz

Ασκήσεις

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα :

Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι
Λ α τ ί ν ο υ ς
Ι σ τ ι ο φ ό ρ α
Ο υ ρ β ά ν ο ς
Ρ ο ύ μ ε λ η Χ ι σ ά ρ
Κ ε ρ ά τ ι ο ς
Ι ο υ σ τ ι ν ι ά ν η ς
Α λ υ σ ί δ α

Ποιους τρόπους χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι για να πάρουν την Πόλη και οι Βυζαντινοί για να τη σώσουν :

  • Ετοίμασαν στρατό και τον εξόπλισαν με σύγχρονα όπλα.
  • Ανέθεσαν στον Ούγγρο μηχανικό Ουρβάνο να κατασκευάσει 70 πυροβόλα κανόνια.
  • Έχτισαν στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου, το Ρούμελη Χισάρ και η φρουρά τους έκανε έλεγχο και φορολογούσε όλα τα πλοία που περνούσαν.
  • Ναυπήγησαν 150 πολεμικά πλοία και πολλά μικρότερα για μεταφορές προσώπων και εφοδίων.

 

  • Ο Ιουστινιάνης ανέλαβε την συντήρηση και τη φύλαξη των τειχών.
  • Ζήτησαν βοήθεια από τον Πάπα.
  • Αρνήθηκαν την παράδοση της Πόλης.
  • Τρία καράβια γενοβέζικα και μία βυζαντινή φορτηγίδα έφεραν εφόδια στην Πόλη.

Σχετικά Άρθρα