Ψηφιακό Σχολείο

Παύλος Κώτσης, Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Quiz

Ασκήσεις

Σωστό και Λάθος :

ΣΈστειλε πρεσβευτές με προτάσεις ειρήνης στο σουλτάνο Μουράτ Β΄
ΛΔε δέχτηκε να αναλάβει αυτοκράτορας, σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες.
ΣΈφραξε με διπλή αλυσίδα την είσοδο του Κεράτιου κόλπου.
ΛΑνέλαβε το θρόνο από τον πατέρα του Μανουήλ Παλαιολόγο.
ΣΠήρε ως συνεργάτες του ενωτικούς και ανθενωτικούς.
ΛΣτέφτηκε αυτοκράτορας στο ναό της Αγίας Σοφίας, στην Πόλη.
ΛΖήτησε από τους κατοίκους των ξένων παροικιών να φύγουν από την Πόλη.
ΣΑνέθεσε την οργάνωση της άμυνας της Πόλης στον Ιουστινιάνη.
ΛΚατάφερε να συγκεντρώσει πενήντα χιλιάδες μάχιμους υπερασπιστές.
ΣΖήτησε τη βοήθεια του Πάπα, για τη σωτηρία της Πόλης.

Σχετικά Άρθρα