Ψηφιακό Σχολείο

Παύλος Κώτσης, Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Άγγελος Χαραλάμπους

Quiz

Ασκήσεις

Ακμή και παρακμή :

Ακμή
  • Επάρκεια αγαθών στην αγορά.
  • Οικονομική άνθηση και ευημερία.
  • Ειρήνη στη χώρα και ασφάλεια στους πολίτες.
  • Άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών.
Παρακμή
  • Εχθρικές απειλές και λεηλασίες.
  • Δυσαρέσκεια των πολιτών προς το κράτος.
  • Στάση του εμπορίου και της ναυτιλίας.
  • Παραχώρηση προνομίων σε ξένα κράτη.
  • Απουσία ικανών αυτοκρατόρων.
  • Ύπαρξη ξένων μισθοφόρων στο στρατό.

 

Οι τελευταίοι Μακεδόνες αυτοκράτορες :

1. Με τις ενέργειές τους έβλαψαν το κράτος και την αυτοκρατορία.
2. Πήραν το μέρος των Δυνατών.
3. Σταμάτησαν να δίνουν κλήρο γης στους φρουρούς των συνόρων.
4. Κατάργησαν τους νόμους που προστάτευαν πένητες γεωργούς.
5. Πήραν τους ξένους μισθοφόρους στο βυζαντινό στρατό.
6. Επέβαλαν φόρους για τα κτήματα των Ακριτών.
7. Παραχώρησαν και νέα προνόμια για τους Βενετούς.
8. Με τα μέτρα που πήραν επιδείνωσαν τα οικονομικά του κράτους.
9. Οι κάτοικοι της Πόλης αδιαφορούσαν για τους κατοίκους της υπαίθρου.

Σχετικά Άρθρα