Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ασκήσεις

Άσκηση σελ. 92

Δ. Σολωμός« Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον
από τούτο το αλωνάκι ».
Αθ. Διάκος« Εγώ Γραικός γεννήθηκα,
Γραικός και θα πεθάνω ».
Λ. Βύρων« Έδωσα στην Ελλάδα το χρήμα μου και τον καιρό μου,
τώρα της δίνω και τη ζωή μου ».
Ρ. Φεραίος« Αρκετόν σπόρον ελευθερίας έσπειρα.
Το έθνος μου ας θερίσει τον σπόρον αυτόν ».
Αν. Κάλβος« Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία».

 

Ακροστιχίδα σελ. 94

Μ Α Ρ Κ Ο Σ
Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Σ
Υ Μ Ν Ο Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
Ρ Η Γ Α Σ
Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ
Γ Ρ Α Ι Κ Ο Σ
Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ
Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α
Υ Ψ Η Λ Α Ν Τ Η Σ
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ

In school