Τεύχος 3ο

Ενότητα 16η: αθλήματα – σπορ

Τετράδιο Εργασιών, κάνουμε τις ασκήσεις 1, 2, 3 και βρίσκουμε πληροφορίες για τον Σπύρο Λούη, τις οποίες ανεβάζουμε εδώ.

Εργασία για τον Σπύρο Λούη (οδηγίες)

  • Βήμα 1ο: Μπαίνουμε εδώ.
  • Βήμα 2ο: Χαρτοφυλάκιο, αν δεν έχουμε κάνει εγγραφή στο Μάθημα, κάνουμε εγγραφή, πλαίσιο πάνω δεξιά.
  • Βήμα 3ο: Στο Μενού που βρίσκεται αριστερά μας επιλέγουμε τα Μαθήματα.
  • Βήμα 4ο: Επιλέγουμε Τάξη Ε΄.
  • Βήμα 5ο: Επιλέγουμε Γλώσσα Ε΄.
  • Βήμα 6ο: Αριστερά στο Μενού επιλέγουμε τις Συζητήσεις.
  • Βήμα 7ο: Σπύρος Λούης
  • Βήμα 8ο: Νέο θέμα (+)
  • Βήμα 9ο: Γράφουμε τον τίτλο, το κείμενο, κάνουμε μορφοποίηση, ή ανεβάζουμε αρχείο από τον υπολογιστή μας και τέλος πατάμε την Υποβολή. Δεν ξεχνάμε να γράψουμε το όνομά μας και την πηγή του υλικού.

Ενότητα 7η

Κεφάλαιο 43ο, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Κάνουμε τις ασκήσεις και τα προβλήματα από το Τετράδιο Εργασιών.

Ενότητα ΣΤ΄

Κεφάλαιο 36, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Από το Τετράδιο Εργασιών, σελίδα 47, κάνουμε την άσκηση 1.

Μηχανική

ΦΕ: 4, εδώ.

Κάνουμε τις εργασίες για το σπίτι.

ΤΠΕ

Με την κα Ελένη, στις 10:00, εδώ.

Δείτε επιπλέον