Ψηφιακό Σχολείο

Συνδέσεις

Γραμματικό φαινόμενο
Παραγωγή Γραπτού ΛόγουΑσκήσεις

Άσκηση 5. σελ. 77

( Α )

Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

Είμαστε οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, στην Ελλάδα και σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι για να μη πηγαίνουν παιδιά κάτω των 18 ετών στον πόλεμο.
Τα παιδιά κάτω των 18 ετών δεν πρέπει να πηγαίνουν στον πόλεμο, γιατί καθημερινά αντιμετωπίζουν τη βία και χιλιάδες παιδιά χάνονται στον πόλεμο.
Ο Ο.Η.Ε. θέλω να πει σε όλες τις χώρες να μην στέλνουν στον πόλεμο παιδιά κάτω των 18 ετών.

Με εκτίμηση οι μαθητές της Στ΄ τάξης
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας
Ημαθίας, Ελλάδα

( Β )

Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

Είμαστε οι μαθητές της έκτης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, που βρίσκεται στην Ελλάδα και σας στέλνουμε αυτή την επιστολή με σκοπό να σας ζητήσουμε να λάβετε κάποια μέτρα, ώστε να σταματήσει η παιδική στρατολόγηση.
Η παιδική στρατολόγηση δημιουργεί στα παιδιά σοβαρά προβλήματα. Τα κάνει πιο βίαια, τα εξαναγκάζει να οπλίζονται, με αποτέλεσμα παιδιά να σκοτώνουν ανθρώπους και το αντίθετο.
Εμείς θέλουμε από εσάς να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσει η παιδική στρατολόγηση. Σας παρακαλούμε, κάντε ότι μπορείτε, για να διαδώσετε στον κόσμο τι συμβαίνει σε μας, ώστε να μην χρειαστεί να υποστούν αυτή τη βία και άλλα παιδιά.
Ελπίζουμε να λάβετε υπόψιν σας την επιστολή μας.

Με εκτίμηση οι μαθητές της Στ΄ τάξης
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας
Ημαθίας, Ελλάδα

( Γ )

Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

Είμαστε οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, στην Ελλάδα. Αποφασίσαμε να σας στείλουμε αυτό το γράμμα, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό και άδικο να χρησιμοποιούνται παιδιά ως στρατιώτες, σε πολέμους και συγκρούσεις
Κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπάρχουνε μικρά παιδιά ( κάτω των 18 ) ως στρατιώτες, γιατί καθώς είναι ανίκανοι να χρησιμοποιήσουν τα όπλα, χάνουν τη ζωή τους. Επίσης αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν καθημερινά τη βία.
Αυτό που θέλουμε να κάνετε είναι να απαγορεύσετε σε παιδιά κάτω των 18 ετών να πολεμάνε και να σταματήσετε όσο το δυνατό, περισσότερους πολέμους.

Με εκτίμηση οι μαθητές της Στ΄ τάξης

του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας
Ημαθίας, Ελλάδα

( Δ )

Αξιότιμε Γενικέ Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

Είμαστε οι μαθητές της Στ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, στην Ελλάδα και σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή, για να λύσουμε το πρόβλημα που μας απασχολεί. Εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών, χρησιμοποιούνται ως στρατιώτες σε συγκρούσεις και πολέμους, που γίνονται αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα, οπλίζονται από πολύ μικρά και έρχονται αντιμέτωπα με τη βία. Γι ‘ αυτό λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά στρατιώτες, γιατί κι αυτά έχουν το δικαίωμα να χαίρονται τη ζωή, να μορφώνονται, να διασκεδάζουν και να ζουν όπως επιθυμούν.
Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλούμε κάντε ότι μπορείτε για να διαδώσετε στον κόσμο τι συμβαίνει σ’ αυτά τα παιδιά, να ευαισθητοποιηθεί και εσείς να κάνετε ότι περνάει από το χέρι σας, ώστε να μη χρειαστεί να υποστούν αυτή τη βία και άλλα παιδιά.

Με εκτίμηση οι μαθητές της Στ΄ τάξης
του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας
Ημαθίας, Ελλάδα

Άσκηση 7. σελ. 79

εκπαιδεύεται, αντιμετωπίζει, συγκρούσεις, διαπροσωπικό, αποτελέσει, συμμαθητών, εμπλεκόμενοι, εκπαιδευμένου, προτείνει, συνεργασία.

Άσκηση 8. σελ. 79

εκπαιδεύεταιεκπαίδευση, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτική, εκπαιδευτικό, εκπαιδεύω, εκπαιδευμένος, εκπαιδευμένη, εκπαιδευμένο, εκπαιδεύομαι, εκπαιδευτήρια, εκπαιδευτής, εκπαιδεύτρια, εκπαιδεύσιμος, παιδεία, παιδί, παίζω
αντιμετωπίζειαντιμετώπιση, αντιμέτωπος, αντιμέτωπο, αντιμέτωπη, αντιμετωπίζω, μέτωπο
διαπροσωπικόπροσωπικότητα, διαπροσωπικότητα
αποτελέσειαποτελώ, αποτέλεσμα, τελεί, αποτελεσματικός, αποτελεσματική, αποτελεσματικό, αναποτελεσματικός, αναποτελεσματικότητα
επιλύωεπίλυση, επιλύσιμος, λύση, λύνω
συμμαθητέςσυμμαθητής συμμαθήτρια, συμμαθητεύω, συμμαθητεία, μαθητής μαθήτρια, μαθητεύω
εμπλεκόμενοιεμπλοκή, εμπλέκομαι, μπλέκομαι, μπλέξιμο
προτείνειπρόταση, προτασιακός, προτάσσω, προτεινόμενος
συνεργασίασυνεργάζομαι, συνεργάσιμος, συνεργάτης, συνεργατικός, εργάζομαι, εργασία, εργαζόμενος

Δείτε επιπλέον