Τεύχος 3ο

Ενότητα 17η: ταξίδια στο διάστημα

Τετράδιο Εργασιών, κάνουμε τις ασκήσεις 6, 7, 8, 9, 10.

Ενότητα 8η

Κεφάλαιο 52ο, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Κάνουμε τις ασκήσεις και τα προβλήματα από το Τετράδιο Εργασιών.

Γενικό Επαναληπτικό

Γενικό Επαναληπτικό από το Τετράδιο Εργασιών.

Unit 9 – Lesson 2: A TRIP TO DUBAI!

Exercise D, p 116, answers here.

Unit 9 – Activity Book

Homework, Unit 9, page 58 – 59, Exercises B, C, D.

Δείτε επιπλέον