Τεύχος 3ο

Ενότητα 16η: αθλήματα – σπορ

Τετράδιο Εργασιών, λέμε τις ασκήσεις.

Για τη Δευτέρα έχουμε την άσκηση για τον Σπύρο Λούη, εδώ.

Εργασία για τον Σπύρο Λούη (οδηγίες)

  • Βήμα 1ο: Μπαίνουμε εδώ.
  • Βήμα 2ο: Χαρτοφυλάκιο, αν δεν έχουμε κάνει εγγραφή στο Μάθημα, κάνουμε εγγραφή, πλαίσιο πάνω δεξιά.
  • Βήμα 3ο: Στο Μενού που βρίσκεται αριστερά μας επιλέγουμε τα Μαθήματα.
  • Βήμα 4ο: Επιλέγουμε Τάξη Ε΄.
  • Βήμα 5ο: Επιλέγουμε Γλώσσα Ε΄.
  • Βήμα 6ο: Αριστερά στο Μενού επιλέγουμε τις Συζητήσεις.
  • Βήμα 7ο: Σπύρος Λούης
  • Βήμα 8ο: Νέο θέμα (+)
  • Βήμα 9ο: Γράφουμε τον τίτλο, το κείμενο, κάνουμε μορφοποίηση, ή ανεβάζουμε αρχείο από τον υπολογιστή μας και τέλος πατάμε την Υποβολή. Δεν ξεχνάμε να γράψουμε το όνομά μας και την πηγή του υλικού.

Ενότητα 7η

7ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Κάνουμε τα προβλήματα από το Βιβλίο.

Μηχανική

ΦΕ: 6, εδώ.

Κάνουμε τις εργασίες για το σπίτι.

Unit 9 – Lesson 1: SHE HAS HELPED SAVE GORILLAS

Unit 9 – Lesson 1: SHE HAS HELPED SAVE GORILLAS

Unit 9 – Activity Book

Unit 9, page 57 – 58, Activity C, D, E, here.

Εικαστικά

Με τον κ. Σίμο στις 10:00 – 10:30, εδώ.

Μουσική

Με τον κ. Γιώργο 11:00 – 11:30, εδώ.

Δείτε επιπλέον