Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων Ε΄ Δημοτικού

 • Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού), εδώ.
 • Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, εδώ.
 • Γραμματική, εδώ.
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου, εδώ.
 • Ορθογραφία, εδώ.
 • Συντακτικό, εδώ.

Περισσότερο υλικό για εξάσκηση, εδώ.

 • Φυσικοί αριθμοί, εδώ.
 • Κλασματικοί αριθμοί, εδώ.
 • Δεκαδικοί αριθμοί εδώ.
 • Γεωμετρικά σχήματα, εδώ.
 • Τρίγωνα, εδώ.
 • Σχεδιάζω τρίγωνα, εδώ.
 • Κύκλος, εδώ.
 • Γωνίες, εδώ.
 • Σχεδιάζω γωνίες, εδώ.
 • Τετράγωνο, εδώ.
 • Παραλληλόγραμμα εδώ.

Περισσότερο υλικό για εξάσκηση, εδώ.

 • Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, εδώ.
 • Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταμορφώνεται, εδώ.
 • Το Βυζαντινό κράτος – μία δύναμη που συνεχώς μεγαλώνει, εδώ.
 • Το Βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί, εδώ.
 • Η μεγάλη ακμή του βυζαντινού κράτους, εδώ.
 • Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές, εδώ.
 • Παιδεία και πολιτισμός στο Βυζάντιο, εδώ.

Περισσότερο υλικό για εξάσκηση, εδώ.

 

Δείτε τις οδηγίες για την εργασία, εδώ.

 • Τροφές και ενέργεια, εδώ.
 • Πεπτικό σύστημα, εδώ.
 • Θερμότητα, εδώ.
 • Ήχος, εδώ.

Περισσότερο υλικό για εξάσκηση, εδώ.

Δείτε επιπλέον