Ενότητα 8η

8ο επαναληπτικό κεφάλαιο, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Τετράδιο Εργασιών.

Unit 9 – Activity Book

Homework, Unit 9, page 58 – 59, Exercises B, C, D, answers, here.

 

Unit 9 – Lesson 3, NEWSPAPERS & HEADLINES

Lesson 3, NEWSPAPERS & HEADLINES, here.

Δείτε επιπλέον