Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

Ασκήσεις

2. Ο χάρτης απεικονίζει τη μορφή ενός τοπίου. Περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες,    που είναι χρήσιμες σε όλους μας. Είναι, δηλαδή, ένα χρήσιμο εργαλείο.

3. Αλλαγές από τη φύση : Ρήγμα, Κατολισθήσεις, Δημιουργία χειμάρρου.
Αλλαγές από τον άνθρωπο : Σήραγγα, Διώρυγα, Κυματοθραύστες, Γέφυρα.

Δείτε επιπλέον