Χρήσιμα

Κατεβάστε τα βιβλία του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Κατεβάστε τα Λογισμικά του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Ψηφιακό Σχολείο, πατήστε εδώ.
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας , πατήστε εδώ.

 

Ενότητες

 1. Το Σχολείο
 2. Η Συνοικία μου
 3. Ο προσανατολισμός
 4. Ο χρόνος
 5. Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μου
 6. Τα ζώα
 7. Τα φυτά
 8. Διάφοροι τόποι της πατρίδας μας
 9. Το νερό
 10. Ο καιρός
 11. Έχουν ζωή … δεν έχουν ζωή
 12. Ενέργεια
 13. Μεταφορές
 14. Επικοινωνία και ενημέρωση
 15. Πολιτισμός
 16. Αθλητισμός και ψυχαγωγία
 17. Ευκαιριακές ενότητες