Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

Ασκήσεις

2. Στείλε στην Κύπρο ό,τι ταιριάζει :

Κύπρος• Έντονος οριζόντιος διαμελισμός
• Τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου
• Κόλπος της Μόρφου
• Λίβας ( θερμός άνεμος ) από την Αφρική
• Πεδιάδα της Μεσαριάς

3. Λύσε το γρίφο :

Ο Λ Υ Μ Π Ο Σ
Φ Ρ Α Γ Μ Α Τ Α
Ι Ρ Ι Α Κ Ο Λ Α Κ
Ο Ρ Ο Σ Ε Ι Ρ Α
Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η
Σ Ε Ρ Ρ Α Χ Η Σ
Α Μ Μ Ο Χ Ω Σ Τ Ο Σ

Δείτε επιπλέον