Χρήσιμα

Κατεβάστε τα βιβλία του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Κατεβάστε τα Λογισμικά του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Ψηφιακό Σχολείο, πατήστε εδώ.
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας , πατήστε εδώ.

Ενότητα Α : Είμαστε όλοι πολίτες

Quiz

Ενότητα Β : Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις

Quiz

Ενότητα Γ : Ζούμε στη δημοκρατία

Quiz

Ενότητα Δ : Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων

Quiz

Χρήσιμες συνδέσεις