Ψηφιακό Σχολείο

 

Γραμματικό φαινόμενο

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ασκήσεις

Άσκηση 1. σελ 9

η φύσηοι άνθρωποι
φωλιέςσπίτια
λαγούμιαγραφεία
κελύφηεργοστάσια
υποστηρίγματα
( το στέλεχος ενός φυτού )
τεράστιες σήραγγες
υποστηρικτικές κατασκευές
( ο ιστός της αράχνης )
υπόγεια καταφύγια
 υποστηρίγματα
( κολόνες )
 υποστηρικτικές κατασκευές
( γέφυρες )

Άσκηση 2. σελ. 9

κέλυφος – τροχόσπιτοEίναι κινητά σπίτια και τα δύο και προστατεύουν ζώα και ανθρώπους από τις καιρικές συνθήκες.
Και τα δύο είναι καταφύγιο.
ρίζα – θεμέλια σπιτιούH ρίζα στηρίζει το φυτό και τα θεμέλια στηρίζουν το σπίτι.
ιστός αράχνης – καλωδιωτή γέφυραEίναι υποστηρικτικές κατασκευές και βοηθούν τον άνθρωπο και την αράχνη να κινηθούν.
κυψέλη μελισσών – πολυκατοικίαΣτην κυψέλη μελισσών υπάρχουν πολλές κερήθρες και στην πολυκατοικία πολλά διαμερίσματα.
φωλιά μυρμηγκιών – ουρανοξύστηςΚαι τα δύο ξεκινούν από το χώμα και θέλουν πολλή δουλειά για να χτιστούν. Στους ουρανοξύστες δουλεύουν πολλοί άνθρωποι και στις φωλιές των μυρμηγκιών πολλά μυρμήγκια.
Η φωλιά των μυρμηγκιών πάει προς τα κάτω και ο ουρανοξύστης πάει προς τα πάνω.

φύσηάνθρωποςεργαστήριο
πέτραάσφαλτοςγυαλί
νερόμάρμαροτσιμέντο
άμμοςαλουμίνιοπλαστικό
χαλίκισίδηροςφελιζόλ
γύψοςχάλυβαςτούβλο
ξύλοασβέστηςκεραμίδια
 γρανίτης 

Άσκηση 3. σελ. 10

ΡήμαΟυσιαστικό
Ενεργητική ΦωνήΠαθητική Φωνή
κατασκευάζωκατασκευάζομαικατασκευή, κατασκευαστής
αλλάζωαλλάζομαιαλλαγή, άλλαγμα
γεννώγεννιέμαιγέννηση, γενιά, γέννα
σκάβωσκάβομαισκάψιμο, σκάμμα
αναπτύσσωαναπτύσσομαιανάπτυξη
προστατεύωπροστατεύομαιπροστασία, προστάτης
βολεύωβολεύομαιβόλεμα
περιβάλλωπεριβάλλομαιπεριβάλλον
οικοδομώοικοδομούμαιοικοδομή, οικοδόμος
υποστηρίζωυποστηρίζομαιυποστήριγμα, υποστήριξη
στηρίζωστηρίζομαιστήριγμα, στήριξη
συνδέωσυνδέομαισύνδεση, συνδετήρας
χρησιμοποιώχρησιμοποιούμαιχρήση, χρησιμοποίηση
φτιάχνωφτιάχνομαιφτιάξιμο
ανακαλύπτωανακαλύπτομαιανακάλυψη
σημαίνωσημαίνομαισήμα, σημασία

Άσκηση 4. σελ. 11

Πολλά ζώα κατασκευάζουν φωλιές.
Οι φωλιές κατασκευάζονται από τα ζώα.
Τα σκουλήκια της γης και οι ασβοί σκάβουν λαγούμια.
Τα λαγούμια σκάβονται από τα σκουλήκια της γης και τους ασβούς.
Εμείς οι άνθρωποι, αντί για φωλιές, οικοδομούμε σπίτια, γραφεία και εργοστάσια.
Τα σπίτια, τα γραφεία και τα εργοστάσια οικοδομούνται από τους ανθρώπους.
Αντί για λαγούμια κατασκευάζουμε τεράστιες σήραγγες και υπόγεια καταφύγια.
Τεράστιες σήραγγες και υπόγεια καταφύγια κατασκευάζονται αντί για λαγούμια.
Το στέλεχος ενός φυτού υποστηρίζει το άνθος.
Το άνθος υποστηρίζεται από το στέλεχος ενός φυτού.
Μια ψηλή κολόνα στηρίζει ένα άγαλμα.
Το άγαλμα στηρίζεται από μια ψηλή κολόνα.
Ο ιστός μιας αράχνης συνδέει δυο κλαδάκια.
Δύο κλαδάκια συνδέονται από τον ιστό μιας αράχνης.
Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί ανακάλυψαν και έφτιαξαν χιλιάδες τεχνητά υλικά.
Χιλιάδες τεχνητά υλικά ανακαλύφτηκαν και φτιάχτηκαν από τους επιστήμονες και τους μηχανικούς.

Σχετικά Άρθρα