Η ΦΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ (Φυσικό περιβάλλον και Προστασία)

Χρήσιμες συνδέσεις

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

 

Κεφάλαιο 1. Oικοσυστήματα της Eλλάδας

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 2. Oικοσυστήματα του τόπου μας

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 3. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 4. Διαδρομές της γύρης, ταξίδια των σπόρων. O πολλαπλασιασμός των φυτών

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 5. Eμείς και το περιβάλλον σήμερα

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 6. H ρύπανση του αέρα

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 7. Aπορρίμματα: υπάρχουν λύσεις!

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 8. Tο νερό, πολύτιμες σταγόνες

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 9. Θέλουμε καθαρές θάλασσες και ακτές!

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 10. Tα δάση εκπέμπουν σήμα κινδύνου

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 11. Tο πράσινο στις πόλεις

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 12. Zώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν

Ψηφιακό Σχολείο

 

3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ψηφιακό Σχολείο

 

Επανάληψη