Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

Ασκήσεις

1.

0 τίτλος του χάρτη είναι ένα στοιχείο της ταυτότητας του.Σ
Το υπόμνημα του χάρτη είναι ένα χαρτογραφικό αλφάβητο. Σ
Για κάθε γλώσσα του κόσμου υπάρχει κι ένα «χαρτογραφικό αλφάβητο».Λ
Το υπόμνημα του χάρτη περιλαμβάνει λέξεις και αριθμούς.Λ
Το υπόμνημα του χάρτη περιλαμβάνει σύμβολαΣ

 

2.

α ) Τι είναι ο τίτλος ενός χάρτη;
Η φράση που δηλώνει την περιοχή που απεικονίζει ή το θέμα ή και τα δύο μαζί.
β ) Γιατί χρειάζεται ο χάρτης να έχει τίτλο;
Με τον τίτλο γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση του περιεχομένου του χάρτη.
γ ) Τι είναι το υπόμνημα του χάρτη;
Είναι ένα μικρό πλαίσιο που περιέχει τις ερμηνείες των συμβόλων του χάρτη.
δ ) Γιατί χρειάζεται να έχει υπόμνημα ένας χάρτης;
Για να μπορούμε να καταλάβουμε τις πληροφορίες που μας δίνει ο χάρτης.
ε ) Γιατί το υπόμνημα πρέπει να αποτελείται από σύμβολα και όχι από λέξεις;
Γιατί τα σύμβολα τα καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, ανεξαρτήτου εθνικότητας, τα σύμβολα δεν έχουν «γλώσσα».

Δείτε επιπλέον