Σχεδιάγραμμα μαθήματος

Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

 

Ασκήσεις

1.

Η κλίμακα ενός χάρτη είναι η απόσταση μεταξύ δύο σημείων πάνω στο χάρτηΛ
Η κλίμακα ενός χάρτη είναι ένας αριθμός, που δείχνει πόσες φορές είναι μικρότερη μια περιοχή επάνω στο χάρτη από την ίδια περιοχή στην επιφάνεια της Γης. Σ
Αν η απόσταση δύο περιοχών στο χάρτη (υπό κλίμακα 1:1.000.000) είναι 5 εκατοστά, τότε η πραγματική απόσταση είναι 5.000.000 εκατοστά ή 50 χιλιόμετρα. Σ
Όταν αλλάζει η κλίμακα του χάρτη, αλλάζει και η πραγματική απόσταση δύο περιοχών.Λ
Όταν αλλάζει η κλίμακα του χάρτη, αλλάζει η απόσταση δύο περιοχών πάνω στο χάρτη.Σ

2.

200 χμ = 200.000 μ. = 20.000.000 εκατ.
20.000.000 : 1.000.000 = 20 εκατ.
Απάντηση : Η απόσταση στο χάρτη είναι 20 εκατοστά.

3.

Αφού τα 2 εκατ. στο χαρτί είναι 1 μέτρο πραγματικής απόστασης, άρα το 1 εκατοστό στο χαρτί είναι 50 πραγματικά εκατοστά.
Η κλίμακα είναι 1 : 50
μήκος : 6 μ. = 600 εκατ. : 50 = 12 εκατ.
πλάτος : 5 μ. = 500 εκατ. : 50 = 10 εκατ.
Απάντηση : Οι διαστάσεις στο χαρτί θα είναι 12 εκατ. και 10 εκατ. αντίστοιχα.

Δείτε επιπλέον