Ψηφιακό Σχολείο

Συνδέσεις

 

Γραμματικό φαινόμενο

Γιάννης Φερεντίνος

Γιάννης Φερεντίνος

 

ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Τα ρήματα μέσα στο λόγο μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές.
Η μορφή που παίρνει το ρήμα για να μας δείξει τι σημαίνει, δηλαδή τι νόημα
έχει η πράξη του υποκειμένου, λέγεται έγκλιση του ρήματος.

Οι εγκλίσεις των ρημάτων είναι τρεις :

1. Η οριστική έγκλιση φανερώνει κάτι το βέβαιο, το πραγματικό,
π.χ. κοιμάμαι, άκουσα, έχω γράψει
Οριστική έχουν όλοι οι χρόνοι.
Όταν η πρόταση είναι αρνητική, βάζουμε μπροστά από το ρήμα το μόριο δε ( ν ).

Π.χ. Ο χώρος είναι ιερός.
Ο χώρος δεν είναι ιερός.

2. Η υποτακτική έγκλιση φανερώνει κάτι που θέλουμε να γίνει ή που περιμένουμε να γίνει.
π.χ. ας πάμε, όταν φτάσω
Υποτακτική έχουν, μόνο ο Ενεστώτας, ο Αόριστος και ο Παρακείμενος.
Όταν η πρόταση είναι αρνητική βάζουμε μπροστά από το ρήμα το μόριο δε ( ν ).
Π.χ. Όταν προχωρήσετε θα δείτε.
Αν δεν προχωρήσετε δεν θα δείτε.
3. Η προστακτική έγκλιση φανερώνει προσταγή, παράκληση ή ευχή.
π.χ. γράψε, άκουσε με
Προστακτική έχουν μόνο ο Ενεστώτας και ο Αόριστος.
Όταν η πρόταση είναι αρνητική, βάζουμε μπροστά το μη ( ν ) ή το να μη ( ν ).
Π.χ. Προχωρείτε στο διάδρομο.
Μην προχωρείτε στο διάδρομο.
Η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική ονομάζονται προσωπικές εγκλίσεις, επειδή κλίνονται.
Στη γραμματική ως εγκλίσεις θεωρούνται και το απαρέμφατο και η μετοχή. Το απαρέμφατο και η μετοχή δεν κλίνονται γι’ αυτό ονομάζονται απρόσωπες εγκλίσεις.
– Το απαρέμφατο είναι άκλιτο και το χρησιμοποιούμε για να σχηματίσουμε τον Παρακείμενο, τον Υπερσυντέλικο και το Συντελεσμένο Μέλλοντα. Απαρέμφατο έχει μόνο ο Αόριστος στην ενεργητική και παθητική φωνή.
– Η μετοχή σχηματίζεται και στις δυο φωνές:
Στην ενεργητική από τον Ενεστώτα και είναι άκλιτη (-οντάς ή -ώντας) Στην παθητική από τον Ενεστώτα και τον Παρακείμενο και είναι κλιτή με τρία γένη (-μένος, -μένη, -μενο)

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ασκήσεις

Άσκηση 4 σελ. 27

α΄ συνθετικό

β΄ συνθετικό

σύνθετες λέξεις

και η σημασία της

ήχος

γράφω

ηχογραφώ

καταγράφω τον ήχο πάνω σ’ ένα κατάλληλο υλικό, με σκοπό τη διατήρηση και την αναπαραγωγή

ήχος

μόνωση

ηχομόνωση

η κάλυψη του χώρου με ειδικά υλικά, ώστε να μην ακούγονται οι εξωτερικοί θόρυβοι

ήχος

χρώμα

ηχόχρωμα

η ξεχωριστή ποιότητα που έχει ένας ήχος

ήχος

μέτρο

ηχόμετρο

όργανο για τη μελέτη των μουσικών ήχων και διαστημάτων

ήχος

λήπτης

ηχολήπτης

τεχνικός ασχολούμενος με την ηχοληψία

Το στούντιο είναι ένας χώρος με πολύ καλή ηχομόνωση για να μην ακούγονται ήχοι από το περιβάλλον την ώρα της ηχογράφησης. Ο ηχολήπτης είναι υπεύθυνος για την εγγραφή του ήχου μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή μιας κινηματογραφικής ταινίας αλλά και για να ηχογραφήσει έναν ψηφιακό δίσκο (CD) μουσικής, προσέχοντας την ποιότητα του ήχου. Στη διάθεσή του έχει πολλά όργανα, όπως το ηχόμετρο, με το οποίο υπολογίζει το ύψος, την ένταση και τη διάρκεια του ήχου.

Σχετικά Άρθρα