Χρήσιμες συνδέσεις

Ψηφιακό Σχολείο

Ψηφιακό Σχολείο, Φωτόδεντρο

Ασκήσεις

Άσκηση 1. σελ. 16

Σ, Λ, Λ, Σ, Σ.

Άσκηση 2. σελ. 16

Μακία, φυλλοβόλα πλατύφυλλα δάση, κωνοφόρα δάση, ποώδης βλάστηση.

Άσκηση 3. σελ. 16

πολικής, βρύα, λειχήνες, εύκρατης, σαβάνα, στέπα, θερμοκρασία, υψόμετρο, τοπικές συνθήκες, εύκρατης.

Άσκηση 4. σελ. 16

Τ Ρ Ο Π Ι Κ Η
Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α
Ι Σ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ
Γ Α Μ Μ Α
Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Υ
Α Ι Γ Ο Κ Ε Ρ Ω

Σχετικά Άρθρα