1. Νομοθεσία – Διοίκηση

Νομοθεσία
 • Εξέδωσε την « Εκλογή » των νόμων.
 • Εξέδωσε το « Γεωργικό Νόμο ».
 • Όρισε τους δικαστές ως « φύλακες » των νόμων.
Διοίκηση
 • Χώρισε την Αυτοκρατορία σε Θέματα.
 • Ανέθεσε τη φύλαξη των συνόρων στους Ακρίτες.
 • Επέβαλε τον κοινό φόρο σε όλους.
 • Ανέθεσε σε στρατηγούς τη διοίκηση των Θεμάτων.

 

2. Τι σημαίνουν οι παρακάτω όροι ;

Εικονομαχία
 • προκάλεσε αναστάτωση στην Αυτοκρατορία.
 • χώρισε τους χριστιανούς σε δύο αντιμαχόμενες ομάδες.
 • η μάχη των εικόνων.
Εικονολατρία
 • λανθασμένη ενέργεια πολλών Βυζαντινών.
 • η πίστη στις εικόνες.
 • η λατρεία των εικόνων.
 • η μάχη για την λατρεία των εικόνων.
Αναστήλωση των εικόνων
 • έγινε το 843, με Αυτοκράτειρα τη Θεοδώρα.
 • επιστροφή των εικόνων στην Εκκλησία.

 

3. Πανεπιστήμια – Ονομασίες :

Πανεπιστήμιο με έδραΟνομασία
ΘράκηΔημοκρίτειο
ΑθήναΚαποδιστριακό
ΘεσσαλονίκηΑριστοτέλειο
ΒόλοςΘεσσαλίας
ΤρίποληΠελοποννήσου

 

4. « Χρυσή εποχή του Περικλή »

5. Μακεδονική Δυναστεία : Εσωτερική – Εξωτερική πολιτική

Ενέργειες των αυτοκρατόρων της Μακεδονικής ΔυναστείαςΕσωτερική πολιτικήΕξωτερική πολιτική
Εκχριστιάνισαν τους γειτονικούς λαούς.Χ
Οργάνωσαν καλύτερα τα Θέματα.Χ
Έκλεισαν συνθήκες ειρήνης με τους γείτονες.Χ
Επανέφεραν τη θρησκευτική ηρεμία στο κράτος.Χ
Ανέπτυξαν το εμπόριο και την οικονομία.Χ
Προστάτεψαν με νόμους τους αδυνάτους.Χ
Φρόντισαν ιδιαίτερα τους κατοίκους της υπαίθρου.Χ

 

6. Συμπλήρωσε τα κενά του κειμένου :

Η παρακμή της βυζαντινής αυτοκρατορίας άρχισε στα τελευταία χρόνια της μακεδονικής δυναστείας. Οι λόγοι που οδήγησαν σ’ αυτή ήταν η κακή διοίκηση του κράτους, η κατάργηση των νόμων που προστάτευαν τους μικροκαλλιεργητές από τους « Δυνατούς », η χρησιμοποίηση μισθοφόρων στο στρατό και η παραχώρηση προνομίων στις ιταλικές πόλεις.

7. Ιστορικά γεγονότα – Ιστορική γραμμή :

1071Η μάχη του Ματζικέρτ
1204Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
1261Η ανάκτηση της Πόλης

 

8. Ενέργειες – Πρόσωπα :

Αλέξιος Α΄ ΚομνηνόςΈδωσε προνόμια στους Βενετούς.
Μιχαήλ Γ΄Ίδρυσε πανεπιστήμιο στην Πόλη.
Λέων Γ΄ ΊσαυροςΈσωσε την Πόλη από τους Άραβες.
Ρωμανός ΔιογένηςΠιάστηκε αιχμάλωτος.
Αλέξιος ΣτρατηγόπουλοςΞαναπήρε την Κωνσταντινούπολη.

Σχετικά Άρθρα