Χρήσιμες συνδέσεις

Ασκήσεις

1ο Φύλλο αξιολόγησης

1.

Χάρτης Α : Γεωμορφολογικός
Χάρτης Β : Πολιτικός
Χάρτης Γ : Παραγωγικός

2.

Τίτλος χάρτη : Η ονομασία του χάρτη, που μας δηλώνει το περιεχόμενό του.
Υπόμνημα : Το πλαίσιο, μέσα στο οποίο περιέχονται οι ερμηνείες των συμβόλων του χάρτη.
Κλίμακα του χάρτη : Ο αριθμός που μας δείχνει πόσες φορές μικρότερη είναι μία περιοχή πάνω στο χάρτη, από το πραγματικό της μέγεθος.

Quiz

 

Quiz

Δείτε επιπλέον