ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ (Οικονομία και Επαγγέλματα)

Χρήσιμες συνδέσεις

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

 

Κεφάλαιο 1. Eργαζόμαστε όλοι!

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 2. Eπαγγέλματα της στεριάς και της θάλασσας

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 3. Bιομηχανία και επαγγέλματα

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 4. Eπαγγέλματα που προσφέρουν υπηρεσίες

Ψηφιακό Σχολείο

 

Κεφάλαιο 5. Πολλά επαγγέλματα, ένα προϊόν

Ψηφιακό Σχολείο

 

4. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ψηφιακό Σχολείο

 

Επανάληψη