Ενότητα 1η : Ζούμε μαζί

Χρήσιμες συνδέσεις

Jele.gr

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

Kεφάλαιο 1. Ζούμε μαζί και συνεργαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ζούμε και συνεργαζόμαστε – Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή της κοινότητας και γίνεται μια γενική αναφορά στους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους να δημιουργήσουν κοινότητες, απ’ όπου διαφαίνονται η αλληλεξάρτηση των ανθρώπων και η ανάγκη για επικοινωνία και συνεργασία. Επίσης γίνεται λόγος για τη σημερινή μορφή κοινότητας, τις πόλεις και τα χωριά.

Kεφάλαιο 2. Για να ζούμε μαζί, χρειαζόμαστε κανόνες

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Για να ζούμε μαζί χρειαζόμαστε κανόνες, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα ύπαρξης κανόνων αλλά και η αναγκαιότητα τήρησής τους από όλα τα άτομα μιας κοινότητας (χωριό, πόλη), και αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα.

Kεφάλαιο 3. Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ενδιαφερόμαστε για την κοινότητα, τονίζεται το ενδιαφέρον που οφείλουμε να δείχνουμε στα προβλήματα της κοινότητας όπου ζούμε σε αντιδιαστολή με την παθητική αντιμετώπιση.

Kεφάλαιο 4. Ενημερωνόμαστε: ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ενημερωνόμαστε ποιοι αποφασίζουν και τι αποφασίζουν, γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων και σε μερικές από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Kεφάλαιο 5. Εκλογές στο δήμο

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Εκλογές στο Δήμο εξηγείται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παρουσιάζονται επιπλέον τρόποι συμμετοχής στα προβλήματα της κοινότητας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Zούμε μαζί. Επανάληψη

Λέξεις κλειδιά

κοινότητα, πολίτες, ανάγκες, κανόνες, χώρος, ανθρώπινες σχέσεις, συνεργαζόμαστε, ενδιαφερόμαστε, ενημερωνόμαστε, επικοινωνούμε, συμμετέχουμε, σύλλογος, μέλη, εθελοντισμός, δήμος, υπηρεσίες, εκλογές, ψηφοδέλτιο, Δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο