Ενότητα 8η : Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε

Χρήσιμες συνδέσεις

Jele.gr

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

 

Kεφάλαιο 1. Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Οι άνθρωποι επικοινωνούμε παρουσιάζονται η αναγκαιότητα της επικοινωνίας, κανόνες επικοινωνίας καθώς και διάφοροι τρόποι επικοινωνίας, λεκτικής και μη λεκτικής.

 

Kεφάλαιο 2. Ξεπερνάμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ξεπερνούμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί παράγοντες που δυσκολεύουν την επικοινωνία, καθώς και τρόποι άρσης των δυσκολιών αυτών.

 

Kεφάλαιο 3. Ενημέρωση με χίλιους τρόπους

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ενημέρωση με χίλιους τρόπους παρουσιάζει τα κυριότερα Μ.Μ.Ε και το ρόλο τους στην ενημέρωσή μας. Αναφέρονται, επίσης, χαρακτηριστικοί τρόποι ενημέρωσης από το παρελθόν.

 

Kεφάλαιο 4. Μπροστά στην τηλεόραση…

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Μπροστά στην τηλεόραση οι μαθητές προσδιορίζουν τη σχέση τους με την τηλεόραση και συζητούν για τους λόγους που παρακολουθούν τις διάφορες εκπομπές. Επίσης, συζητούν για την τηλεοπτική βία. Ζητούμενο είναι να καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι στα τηλεοπτικά προγράμματα, εντοπίζοντας θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες από την παρακολούθησή τους. Τέλος, προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο τους.

 

Kεφάλαιο 5. Το διαδίκτυο, ένας πολύπλοκος κόσμος! – Οι εφημερίδες και τα περιοδικά μάς ενημερώνουν…

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Το διαδίκτυο, ένας πολύπλοκος κόσμος! παρουσιάζεται το Διαδίκτυο και γίνεται αναφορά στο Σχολικό Δίκτυο.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά μας ενημερώνουν οι μαθητές γνωρίζουν εφημερίδες και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας. Επίσης, διακρίνουν την ποικιλία της ύλης που δημοσιεύουν οι εφημερίδες και τα περιοδικά (πολιτική και επικαιρότητα, αθλητικές ειδήσεις, πολιτιστικά νέα, οικονομικά νέα, χρήσιμες πληροφορίες κ.ά.) σε σχέση και με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. Επικοινωνούμε και ενημερωνόμαστε. Επανάληψη

Λέξεις κλειδιά

επικοινωνία – επικοινωνούμε, γλώσσα, κανόνες, κινήσεις του σώματος, σύμβολα, νοηματική γλώσσα, σύστημα «Μπράιγ», ενημέρωση, ενημερωνόμαστε, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο, διαδίκτυο, εκπομπές, ειδήσεις, πληροφορίες, προγραμματίζουμε, επιλέγουμε