Ενότητα 6η : Τι χρειαζόμαστε για να ζούμε

Χρήσιμες συνδέσεις

Jele.gr

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

 

Kεφάλαιο 1. Άνθρωποι και ανάγκες

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Άνθρωποι και ανάγκες παρουσιάζονται οι ανάγκες των ανθρώπων και ταξινομούνται σε αυτές που η ικανοποίησή τους είναι απαραίτητη για να ζήσουμε (ζην) και σ’ εκείνες που η ικανοποίησή τους σχετίζεται με την “καλή ζωή” (ευ ζην).

 

Kεφάλαιο 2. Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα δίνεται έμφαση στην εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας, η οποία απαγορεύεται, ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζεται η παιδική εργασία από τη βοήθεια που προσφέρουν τα παιδιά με τη θέλησή τους στους γονείς τους.

 

Kεφάλαιο 3. Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή και στην εργασία αναφέρεται στην ισότητα των δύο φύλων ως δικαίωμα των ατόμων, αλλά και επίκαιρο στόχο του κοινωνικού συνόλου.

 

Kεφάλαιο 4. Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε;

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Χρειαζόμαστε όλα αυτά που αγοράζουμε; γίνεται λόγος για την κατανάλωση, την υπερκατανάλωση και τη στάση που υιοθετούμε ως κριτικά σκεπτόμενοι καταναλωτές.

 

Kεφάλαιο 5. Διαφημίσεις παντού!!!

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Διαφημίσεις παντού!!! αναφέρεται στη διαφήμιση, τονίζοντας την ευρύτητα των διαφημιστικών-καταναλωτικών πληροφοριών και το ρόλο τους στην υπερκατανάλωση. Επίσης, παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές της διαφήμισης ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα διαφημιστικά μηνύματα.

 

Kεφάλαιο 6. Οι συσκευασίες μας πληροφορούν

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Οι συσκευασίες μας πληροφορούν περιγράφονται με παραδείγματα οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει ο καταναλωτής από τη συσκευασία ή την ετικέτα των προϊόντων.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Επανάληψη

Λέξεις κλειδιά

ανάγκες, εργασία, αγαθά, προϊόντα, δικαιώματα, κατανάλωση, καταναλώνω, διαφήμιση, συσκευασίες, ετικέτες, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, τιμή