Ενότητα 5η : Τροφή και ενέργεια

Χρήσιμες συνδέσεις

Jele.gr

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

emathisi.weebly.com

 

Kεφάλαιο 1. Από πού παίρνουμε ενέργεια;

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Από πού παίρνουμε ενέργεια; συνδέεται η ενέργεια με τη ζωή μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, έτσι ώστε οι μαθητές να αρχίσουν σταδιακά να οικοδομούν την έννοιά της.

 

Kεφάλαιο 2. Ενέργεια, τροφή, ζωή

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ενέργεια, τροφή, ζωή αναλύεται η τροφική πυραμίδα, τονίζεται η σημασία της για την ισορροπία στη φύση και συνδέεται με την κεντρική έννοια της ενότητας, την ενέργεια.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. Τροφή και ενέργεια. Επανάληψη

Λέξεις κλειδιά

ενέργεια, τροφικές πυραμίδες, ζωντανοί οργανισμοί, ισορροπία της φύσης