Ενότητα 4η : Φυτά και ζώα του τόπου μας

Χρήσιμες συνδέσεις

Jele.gr

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

Τα φυτά

Τα μέρη του άνθους

 

Kεφάλαιο 1. Φυτά του τόπου μας (α)

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Φυτά του τόπου μας (α) δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού, για τον τρόπο συγκομιδής και τα προϊόντα τους.

 

Kεφάλαιο 2. Φυτά του τόπου μας (β)

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Φυτά του τόπου μας (β) παρουσιάζονται φυτά που σχετίζονται με τη διατροφή.

 

Kεφάλαιο 3. Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών παρουσιάζονται τα μέρη των φυτών με τις βασικές λειτουργίες τους καθώς και ο τρόπος που τα ταξινομούμε σε πόες, θάμνους και δέντρα.

 

Kεφάλαιο 4. Κατηγορίες φυτών

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Κατηγορίες φυτών παρουσιάζεται με σύντομο τρόπο η κατάταξη των φυτών σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με κριτήρια που θέτουν οι επιστήμονες. Παρουσιάζονται επίσης ορισμένες βασικές ομάδες φυτών.

emathisi.weebly.com

 

Kεφάλαιο 5. Τα φυτά και το περιβάλλον τους

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Τα φυτά και το περιβάλλον τους κεντρική έννοια είναι η προσαρμογή των φυτών στο περιβάλλον τους με τη βοήθεια ορισμένων μηχανισμών και ιδιαίτερα με τη μορφή τους, για να καταφέρνουν να επιβιώνουν.

 

Kεφάλαιο 6. Κατοικίδια ζώα

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Κατοικίδια ζώα γίνεται αναφορά στα κατοικίδια ζώα και επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι τα εξημέρωσαν.

emathisi.weebly.com

 

Kεφάλαιο 7. Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Αγρίμια και πουλιά του βουνού και του δάσους παρουσιάζονται μερικά από τα ζώα του ελληνικού δάσους και γίνεται αναφορά, με παραδείγματα, στους μηχανισμούς προσαρμογής τους στο φυσικό περιβάλλον του δάσους.

 

Kεφάλαιο 8. Ζώα της θάλασσας

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ζώα της θάλασσας παρουσιάζονται ζώα των ελληνικών, κυρίως, θαλασσών με αναφορά στους μηχανισμούς και τους τρόπους προσαρμογής στο περιβάλλον τους.

 

Kεφάλαιο 9. Ζώα του γλυκού νερού

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ζώα του γλυκού νερού παρουσιάζονται μερικά από τα ζώα των λιμνών και των ποταμών της Ελλάδας.

emathisi.weebly.com

 

Kεφάλαιο 10. Ένα ζωάκι γεννιέται

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ένα ζωάκι γεννιέται περιγράφεται πώς γίνεται η γονιμοποίηση των θηλαστικών και των ωοτόκων ζώων, η ομοιότητα των νεογνών με τους γονείς τους και ο διαφορετικός τρόπος γέννησης και ανάπτυξής τους.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Φυτά και ζώα του τόπου μας. Επανάληψη

Λέξεις κλειδιά

ελαιόλαδο, αμπελώνας, τρύγος, δημητριακά, εσπεριδοειδή, ρίζα, βλαστός, φύλλα, πόες, θάμνοι, δέντρα, οπωροφόρα, αρωματικά, κατοικίδια, χειμερία νάρκη, προσαρμογή