Ενότητα 2η : Ο τόπος μας

Χρήσιμες συνδέσεις

Jele.gr

e-γεωγραφία & e-μελέτη περιβάλλοντος, eduportal.gr

Γεωγραφικοί όροι

Kεφάλαιο 1. Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγράφονται οι έννοιες ορεινός, πεδινός και παραθαλάσσιος τόπος.

 

Kεφάλαιο 2. Χωριά και πόλεις του τόπου μας

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Χωριά και πόλεις του τόπου μας παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγράφονται, οι έννοιες ορεινός, πεδινός και παραθαλάσσιος οικισμός. Αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος μέσα από τις ασχολίες και τις επιλογές των κατοίκων των αντίστοιχων τόπων και γίνονται νύξεις για τις επεμβάσεις του ανθρώπου.

 

Kεφάλαιο 3. Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος και τίθεται το πρόβλημα του σεβασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Kεφάλαιο 4. Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον παρουσιάζονται συγκεκριμένα προβλήματα του περιβάλλοντος και τρόποι αντιμετώπισής τους με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν οι μαθητές, ώστε να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι σε αυτά και να δράσουν.

 

Kεφάλαιο 5. Ο χάρτης μια εικόνα του τόπου μας

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας παρουσιάζονται ο χάρτης και η χρησιμότητά του, τα είδη των χαρτών, τα χαρακτηριστικά του σύμβολα, όπως χρώματα και σχήματα, το υπόμνημα, ο προσανατολισμός και η κλίμακα.

 

Kεφάλαιο 6. Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α)

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (α) παρουσιάζονται, αναλύονται και αξιοποιούνται οι έννοιες βουνό, όρος, οροσειρά, λόφος, πεδιάδα, παραπόταμος, συμβολή ποταμού, πηγές, εκβολές.

 

Kεφάλαιο 7. Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β)

Ψηφιακό Σχολείο

Λίγα λόγια

Ένας χάρτης μας πληροφορεί (β) παρουσιάζονται, αναλύονται και περιγράφονται οι έννοιες χερσόνησος, ακρωτήριο, κόλπος, νησί.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Ο Τόπος μας. Επανάληψη

Λέξεις κλειδιά

ορεινός, πεδινός, παραθαλάσσιος, χάρτης, υπόμνημα, όρος-όρη, ποτάμι, πηγές, λίμνη, πεδιάδα, νησί, κόλπος, χερσόνησος, ακρωτήρι, ισθμός, διώρυγα, πορθμός