Ψηφιακό Σχολείο

Συνδέσεις

Γραμματικό φαινόμενο

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Ασκήσεις

Άσκηση 1 σελ.33

Άσκηση 2 σελ.33

Άσκηση 3 σελ. 34

α΄ συνθετικό

οδοστρωτήρας, οδόστρωση, οδοδείκτης, οδόφραγμα, οδομαχία, οροσήμανση, οδοκαθαριστής, οδομετρία, οδήγηση, οδογέφυρα, οδόσημο, οδοιπόρος, κ. ά.

β΄ συνθετικό

κάθοδος, πάροδος, επάνοδος, είσοδος, έφοδος, διέξοδος, δίοδος, διόδια, κατευόδιο, ξεπροβοδώ, επεισόδιο, εισόδημα, έσοδο, έξοδα, μέθοδος, περίοδος / περιοδικό, πρόοδος, σύνοδος, κ. ά.

Άσκηση 6 σελ. 35

λέξη

α΄ συνθετικό

β΄ συνθετικό

σημασία

οδόστρωμα

οδός

στρώμα

επιφάνεια του δρόμου στρωμένη με άσφαλτο

έξοδος

εκ

οδός

η κίνηση από μέσα προς τα έξω

άνοδος

ανά

οδός

η κίνηση προς τα πάνω

οδοκαθαριστής

οδός

καθαριστής

αυτός που καθαρίζει τους δρόμους

οδοποιία

οδός

ποιώ

το σύνολο των εργασιών για την κατασκευή ή τη συντήρηση των δρόμων

Σχετικά Άρθρα