Σπύρος Λούης, βλέπουμε τις εργασίες, εδώ.

Διαβάζουμε για το επόμενο Μάθημα από την 17η Ενότητα το πρώτο Μάθημα, Ο άνθρωπος στο διάστημα, υπογραμμίζοντας άγνωστες λέξεις ή φράσεις.

Ενότητα 7η

7ο Επαναληπτικό Κεφάλαιο, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Κάνουμε τις ασκήσεις και τα προβλήματα από το Τετράδιο Εργασιών.

Ενότητα Ζ΄

Κεφάλαιο 37, εδώ.

Ψηφιακό Σχολείο.

Μηχανική

ΦΕ: 7, εδώ.

Κάνουμε τις εργασίες για το σπίτι.

Unit 9 – Activity Book

Unit 9, page 57 – 58, Lesson 1, answers, here.

Unit 9 – Lesson 2: A TRIP TO DUBAI!

Unit 9 – Lesson 2: A TRIP TO DUBAI!

Exercises A, B, C.

Δείτε επιπλέον