Κατεβάστε τα βιβλία του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Κατεβάστε τα Λογισμικά του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.

Γραμματική

Γραμματική

Α/Α

Περιεχόμενα

1.

Εύχομαι, Υπόσχομαι, Δηλώνω, Συμβουλεύω, Παρακαλώ – Ζητώ, Διατάζω – Απαγορεύω, Εκφράζω φιλική και ευγενική διάθεση.

2.

Περιγραφικά Κείμενα, Αφηγηματικά Κείμενα, Κείμενα με Οδηγίες, Κείμενα με Επιχειρήματα, Ενημερωτικά Κείμενα, Περίληψη, Σχέσεις Συνοχής, Κειμενικοί Δείκτες, Ύφος, Κανόνες στην Επικοινωνία, Παράγραφος.

3.

Φθόγγοι, Γράμματα, Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίψηφα, Δίφθογγοι, Όμοια σύμφωνα, Συμφωνικά συμπλέγματα, Οι συνδυασμοί αυ, ευ, Άφωνα γράμματα.

4.

Συλλαβές, Συλλαβισμός, Απαλοιφή φωνήεντος, Τόνος, Έγκλιση του τόνου, Τα διαλυτικά (¨),Η απόστροφος (’), Η υποδιαστολή (,),Το ενωτικό.

5.

Τελεία, Άνω τελεία, Κόμμα, Θαυμαστικό, Παρενθέσεις, Παύλα – Διπλή παύλα, Διπλή τελεία / άνω και κάτω τελεία, Εισαγωγικά, Ερωτηματικό, Το ενωτικό, Αποσιωπητικά.

6.

Συνίζηση, Συναίρεση, Έκθλιψη, Αφαίρεση, Συγκοπή, Αποκοπή, Αρχικά φωνήεντα, Αποβολή και ανάπτυξη του γ ανάμεσα σε φωνήεντα, Τελικό –ν.

7.

Αρχικό – Τελικό γράμμα, Θέμα, Χαρακτήρας, Κατάληξη, Αλφαβητική σειρά.

8.

Παραγωγή, Σύνθεση, Ριζική λέξη, Παράγωγη λέξη, Πρωτότυπη λέξη, Παραγωγική κατάληξη, Οικογένειες λέξεων.

9.

Κυριολεξία, Μεταφορά, Παρομοίωση, Προσωποποίηση, Ομώνυμα, Παρώνυμα, Συνώνυμα, Ταυτόσημα, Αντώνυμα, Πολύσημα.

10.

Κλιτά μέρη του λόγου, Άκλιτα μέρη του λόγου.

11.

Γένος, Πτώση, Αριθμός, Κλίση.

12.

Οριστικό Άρθρο, Αόριστο Άρθρο.

13.

Είδη ουσιαστικών, Γράφω με κεφαλαίο, Κλίση ουσιαστικών, Το γένος των ουσιαστικών, Υποκοριστικά, Μεγεθυντικά.

14.

Αρσενικά σε -ης ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ας ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ος, οξύτονα, παροξύτονα ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ος, προπαροξύτονα ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ας, -ης, -ες, -ους ανισοσύλλαβα, Αρσενικά σε – τ ή ς, με διπλό πληθυντικό, Ανώμαλα αρσενικά, Πώς γράφω τα αρσενικά.

15.

Θηλυκά σε -α, ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -η (με πληθυντικό σε -ες ) ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -η (με πληθυντικό σε -εις) ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -ω, χωρίς πληθυντικό, Θηλυκά σε -α -ου ανισοσύλλαβα, Λόγια κλίση θηλυκών σε –ος, Λόγια κλίση θηλυκών σε –η, Πώς γράφω τα θηλυκά.

16.

Ουσιαστικά σε -ης (πληθ. σε -εις), Ουσιαστικά σε -ας (πληθ. σε -ες), Ουσιαστικά σε -ης (πληθ. σε -ες), Ουσιαστικά σε -ος (πληθ. σε -οι), Ουσιαστικά σε -έας (πληθ. σε -εις).

17.

Ουδέτερα σε -ο, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ι, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ος, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -μα, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ιμο, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ς, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ν, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -υ, ανισοσύλλαβα, Πώς γράφω τα ουδέτερα.

18.

Άκλιτα, Ελλειπτικά, Διπλόκλιτα, Διπλόμορφα, Ιδιόκλιτα, Ιδιόκλιτα αρσενικά, Ιδιόκλιτα θηλυκά, Ιδιόκλιτα ουδέτερα, Τύποι από τα αρχαία ελληνικά.

19.

Οι ομάδες των επιθέτων, Επίθετα σε -ος, -η / -α, -ο, Επίθετα σε -ος, -ια, -ο, Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ι, Επίθετα σε -ής, -ιά, -ι, Επίθετα σε -ης, -α, -ικο, Επίθετα σε -άς / ής, -ού, -άδικο / -ούδικο / -ήδικο, Επίθετα σε -ων, -ούσα, -ον και σε – ων / -ονας, -ον, Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ και σε -ης, -ες, Άκλιτα επίθετα, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

20.

Βαθμοί σύγκρισης των επιθέτων, Συγκριτικός βαθμός, Υπερθετικός βαθμός, Εξαιρέσεις στα παραθετικά, Ανώμαλα παραθετικά, Τι να θυμάμαι όταν γράφω, Το επίθετο πολύς.

21.

Προσωπικές αντωνυμίες, Κτητικές αντωνυμίες, Αυτοπαθείς αντωνυμίες, Οριστικές αντωνυμίες, Δεικτικές αντωνυμίες, Αναφορικές αντωνυμίες, Ερωτηματικές αντωνυμίες, Αόριστες αντωνυμίες, Συσχετικές αντωνυμίες, Τι να θυμάμαι όταν γράφω

22.

Απόλυτα, Τακτικά, Πολλαπλασιαστικά, Αναλογικά, Περιληπτικά, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

23.

Διαθέσεις, Φωνές, Εγκλίσεις, Χρόνοι του ρήματος, Αριθμοί και πρόσωπα, Οι συζυγίες, Βοηθητικά στοιχεία για το σχηματισμό ρημάτων, Το βοηθητικό ρήμα έχω, Το βοηθητικό ρήμα είμαι, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

24.

Συνδετικά ρήματα, Συνηρημένα ρήματα, Ελλειπτικά, απρόσωπα & ανώμαλα ρήματα, Σχηματισμός ρημάτων σε-άγω, -βάλλω, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

25.

Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, χάνω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, χάνομαι, Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, κρύβω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, κρύβομαι, Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, πλέκω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, πλέκομαι, Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, δροσίζω, Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, δροσίζομαι.

26.

Β΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, αγαπώ, Β΄ συζυγία, Παθητική φωνή αγαπιέμαι, Β΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, θεωρώ, Β΄ συζυγία, Παθητική φωνή θεωρούμαι.

27.

Κλιτή μετοχή, Άκλιτη μετοχή, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

28.

Τοπικά επιρρήματα, Χρονικά επιρρήματα, Τροπικά επιρρήματα, Ποσοτικά επιρρήματα, Επιρρήματα σε -α και –ως, Παραθετικά επιρρημάτων, Συσχετικά επιρρήματα.

29.

Ποιες προθέσεις συνθέτονται και ποιες όχι, Πάθη προθέσεων, Λόγιες προθέσεις.

30.

Σύνδεσμοι, Παρατακτική σύνδεση, Υποτακτική σύνδεση, Ασύνδετο σχήμα, Μόρια, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

31.

Κατηγορίες επιφωνημάτων, Επιφωνηματικές εκφράσεις, Τι να θυμάμαι όταν γράφω.

32.

Πρόταση, Φράση, Ονοματική φράση, Ρηματική φράση, Προθετική Φράση, Επιρρηματική Φράση. (Συντακτικό)

33.

Η απλή πρόταση, Ελλειπτική πρόταση, Επαυξημένη πρόταση, Σύνθετη πρόταση, Κύρια πρόταση, Εξαρτημένη πρόταση, Ειδικές προτάσεις, Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις. (Συντακτικό)

34.

Βουλητικές προτάσεις, Ενδοιαστικές προτάσεις, Αναφορικές προτάσεις, Υποθετικές προτάσεις, Χρονικές προτάσεις, Αιτιολογικές προτάσεις, Εναντιωματικές / Παραχωρητικές προτάσεις, Τελικές προτάσεις, Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις, Τι να θυμάμαι όταν γράφω. (Συντακτικό)

35.

Μετατροπή ευθύ σε πλάγιο λόγο, Ενεργητική και παθητική σύνταξη. (Συντακτικό)

36.

Αρκτικόλεξα, Συντομογραφίες.

37.

Χρονικοί Προσδιορισμοί, Τοπικοί Προσδιορισμοί, Επιθετικοί Προσδιορισμοί.

38.

Συλλαβική αύξηση, Φωνηεντική αύξηση, Εσωτερική αύξηση.

 

Προσοχή, έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα !!!
Διορθώσεις : Παπάζογλου Ιουλία