Χρήσιμα

 

Κατεβάστε τα βιβλία του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Κατεβάστε τα Λογισμικά του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Ψηφιακό Σχολείο, πατήστε εδώ.
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας , πατήστε εδώ.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ  Ε΄ &  ΣΤ΄

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄

Εκθέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Η ύλη είναι από τα μαθήματα του παλιού βιβλίου

Επιμέλεια Quiz : Αρβανιτίδης Θεόδωρος – Παπάζογλου Ιουλία

Σχεδιαγράμματα Παραγωγής Γραπτού Λόγου, Παπάζογλου Ιουλία