Χρήσιμα

 

Κατεβάστε τα βιβλία του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Κατεβάστε τα Λογισμικά του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Ψηφιακό Σχολείο, πατήστε εδώ.
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας , πατήστε εδώ.

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ  Ε΄ &  ΣΤ΄

Επιμέλεια Quiz : Αρβανιτίδης Θεόδωρος – Παπάζογλου Ιουλία

Σχεδιαγράμματα Παραγωγής Γραπτού Λόγου, Παπάζογλου Ιουλία