Χρήσιμα

 

Κατεβάστε τα βιβλία του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Κατεβάστε τα Λογισμικά του Δημοτικού από τη σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πατώντας εδώ.
Ψηφιακό Σχολείο, πατήστε εδώ.
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βάθμιας , πατήστε εδώ.

 

Χρήσιμες συνδέσεις

ΑΓΓΛΙΚΑ Α΄ &  Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Δωρεάν εγγραφή,
στο κάτω μέρος της σελίδας.

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Magic Book 1 – Εμπλουτισμένο pdf

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Magic Book 2 – Εμπλουτισμένο html

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ