Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού

/Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού
Αγγλικά Γ΄ Δημοτικού2017-08-15T11:08:52+00:00

Magic Book 1

Pre-Unit: MAGIC LETTERLAND

Quiz, Pages: 8-10

Quiz, Pages: 11-13

Quiz, Pages: 14-16

Quiz, Pages: 17-19

Quiz, Pages: 20-22

Numbers and Colours (Αριθμοί και Χρώματα)

Revision: 1 – Alphabet

Επανάληψη: 1 – Αλφαβήτα

Revision: 2 – A – An, Personal Pronouns

Επανάληψη: 2 – A – An, Προσ. Αντωνυμίες

Unit 1: IN THE FAIRYTALE FOREST

Unit 2: THE STORY OF BELLA THE CAT

Unit 3: THE STORY OF PINOCCHIO

Unit 4: THE WIND AND THE SUN 

Unit 5: A PARTY IN THE FOREST

Unit 6: BEAUTY AND THE BEAST

Unit 7: PLANET EARTH 

Unit 8: THE MAGIC ICE LAND

ΑΓΓΛΙΚΑ
error: The content is under copyright protection!