Καλώς ήρθατε!

theo

Στην ιστοσελίδα μου μπορείτε να βρείτε:

  • Παραπομπές και βοήθειες για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου.
  • Πληροφορίες για την Αλεξάνδρεια και τις Δημοτικές - Τοπικές της Κοινότητες.
  • Τοπικά Νέα και Χρήσιμες Τοπικές Πληροφορίες.
  • Πληροφορίες για την Τοπική Ιστορία, την Παράδοση του τόπου, καθώς και Νέα από τις Τάξεις και το Σχολείο στο οποίο διδάσκω.

Δημοτικό Σχολείο

Αλεξάνδρεια - Alexandreia

Καλή πλοήγηση!!!