ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

5ο Δημοτικό Σχολείο

7ο Δημοτικό Σχολείο

1ο Γυμνάσιο

1o ΓΕ.Λ.

ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007

1ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, 2ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006

1ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, 2ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005

1ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, 2ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, Σ.Ε.Κ.

Σχολικές Εργασίες