ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Κ.Ε.Π.

( ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ )

Διεύθυνση : Δ. ΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 6
Τηλέφωνα : 2333350200 & 2333350205 – 7
Fax : 2333022587
e-mail:d.alexandreias@kep.gov.gr
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά από 08:00 – 20:00
Σάββατο από 08:00 – 14:00

Η σύσταση των Κ.Ε.Π. έγινε με το Ν.3013/2002 και ΦΕΚ 102/Α΄ / 1-05-2002. Η έναρξη λειτουργίας έγινε με απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ , ΔΙΣΚΠΟ/Φ1/1138/30-1-2004. Το Κ.Ε.Π. του Δήμου Αλεξάνδρειας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2005. Ο χώρος που στεγάζεται το Κ.Ε.Π. είναι ενοικιαζόμενος. Στο Κ.Ε.Π. εργάζονται σήμερα ένας μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, ως προϊστάμενος και τέσσερις υπάλληλοι με σύμβαση μίσθωσης έργου. Συνήθως κάθε Δήμος έχει το δικό του Κ.Ε.Π., αλλά και κάθε Νομαρχία στην πρωτεύουσα του Νομού.
Ο ρόλος του Κ.Ε.Π. είναι :

 • η παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση υποθέσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης
 • η εξυπηρέτηση του πολίτη σχετικά με επικυρώσεις εγγράφων, γνήσια υπογραφής, χορήγηση παράβολων, εκκαθαριστικά κ.α.
 • www.kep.gov.gr

Με τη δημιουργία των Κ.Ε.Π. έχουμε πετύχει:

 • τη μείωση της γραφειοκρατίας – ελαχιστοποίηση χρονοβόρων μετακινήσεων των πολιτών
 • εξοικονόμηση χρόνου για τους πολίτες

Καλύπτει όλη την επικράτεια και δουλεύει για τους πολίτες όλης της επικράτειας. Είναι μία υπηρεσία χωρίς νομαρχιακά ή περιφερειακά σύνορα. Από την ημέρα της ίδρυσής του το Κ.Ε.Π. του Δήμου της Αλεξάνδρειας έχει διεκπεραιώσει περισσότερες από 4.000 υποθέσεις.

Ύδρευση – Αποχέτευση

 Αεροφωτογραφία Βιολογικού Καθαρισμού, στο Νότο φαίνεται  η Αλεξάνδρεια
ΠΗΓΕΣ  ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ” ΑΚ-ΣΟΥ “

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Έναρξη – Περάτωση έργου
Αύγουστος 1996 – Σεπτέμβριος 2000

 • Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ. ( Ύδρευση – Αποχέτευση ) www.deyaal.gr

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού δημοπρατήθηκε το 1996 και άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα στις 13/06/2000 και επίσημα στις 29/10/2000. Βρίσκεται στη θέση Σχοινά στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης και σε απόσταση 1.500 μ. περίπου από δομημένο όριο αυτής. Η εφαρμοσμένη μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και πλήρη βιολογική απομάκρυνση του αζώτου.
Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές επιμέρους μονάδες:

ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Φρεάτιο άφιξης λυμάτων
 • Εσχάρωση
 • Ελαιο-αμμοδιαχωρισμός
 • Μετρητής παροχής
 • Μονάδα υποδοχής και επεξεργασίας βοθρολυμάτων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

 • Φρεάτιο διανομής βιολογικών γραμμών
 • Δεξαμενή προαπονιτροποίησης
 • Δεξαμενή αερισμού
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού
 • Καθίζηση
 • Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ιλύος

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 • Δεξαμενή χλωρίωσης
 • Συγκρότημα χλωριωτή

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ

 • Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος
 • Αεριζόμενη δεξαμενή συγκεντρώσεως ιλύος
 • Μηχανική πάχυνση ιλύος
 • Μηχανική αφυδάτωση ιλύος
 • Συγκρότημα πολυηλεκτρολύτη

ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων
 • Αντλιοστάσιο εναλλακτικής διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

ΚΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ηλεκτρικός υποσταθμός
 • Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος ( Η/Ζ )

ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 • Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου με PLCs
 • Εργαστήριο – Χημείο

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ, ΓΗΠΕΔΟΥ
ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

Η ύδρευση της πόλης ξεκίνησε επίσημα το 1992. Στον τομέα ευθύνης της Δ.Ε.Υ.ΑΛ. είναι 8 υδατόπυργοι. Από αυτούς 2 βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια, ο πρώτος πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου στην ανατολική πλευρά της πόλης και ο δεύτερος στην περιοχή του αμφιθεάτρου στην δυτική πλευρά. Οι υπόλοιποι 6 υδατόπυργοι βρίσκονται στα γύρω Δημοτικά Διαμερίσματα. Το ύψος κάθε υδατόπυργου φτάνει τα 26 μέτρα. Το νερό προέρχεται από τις πηγές Τριποτάμου “ΑΚ – ΣΟΥ” ( Όρος Βέρμιο ). Η χλωρίωση του νερού γίνεται στους υδατόπυργους και ο έλεγχος της ποιότητας του νερού, σε πρώτο βαθμό, στο εργαστήριο που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού. Σήμερα στην Δ.Ε.Υ.ΑΛ. εργάζονται 41 δημοτικοί υπάλληλοι.
Οι υδατόπυργοι είναι μελέτης του 1969, έχουν ύψος 25, 7 μέτρα, χωρητικότητας 600 κυβικών μέτρων ο καθένας τους και η κατασκευή τους ξεκίνησε το 1973.

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Παράρτημα ( παλαιό Κ.Α.Π.Η. )
Κ.Α.Π.Η.

ΤΟ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Σ.

Κ.Α.Π.Η.
( Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων )
Διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Τηλέφωνο – FAX: 2333026743
Παράρτημα : ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 19
Ώρες Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 13:00 πρωί, 16:30 – 20:00 απόγευμα
Σάββατο : 09:00 – 13:00

Το Κ.Α.Π.Η. Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το 1985 επί Δημαρχείας Δημητρίου Μπρουσκέλη και Αντιδημάρχου Βασιλείου Απατσίδη. Η πρώτη θέση του Κ.Α.Π.Η. ήταν η τωρινή θέση του παραρτήματος. Στις 16-10-2006, μεταφέρθηκε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Δήμου Αλεξάνδρειας. Το κτήριο αυτό ήταν το πρώην κτήριο της Ε.Α.Σ. Αλεξάνδρειας, το οποίο ο Δήμος αγόρασε σε δημοπρασία από την Α.Τ.Ε..
Μέσα στο Κ.Α.Π.Η. υπάρχουν οι παρακάτω χώροι:

 • αίθουσα ψυχαγωγίας
 • αίθουσα χορωδίας και χορευτικού
 • αίθουσα γυμναστηρίου
 • φυσικοθεραπευτήριο
 • γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού
 • WC, WC για ΑΜΕΑ, μπάνιο

Στο Κ.Α.Π.Η. εργάζονται: μία ( 1 ) Κοινωνική Λειτουργός, μία ( 1 ) φυσικοθεραπεύτρια , δύο ( 2 ) καθαρίστριες με σύμβαση από το Δήμο και το κυλικείο δίδεται σε άτομο του Δήμου με κοινωνικά κριτήρια.
Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος. Το Κ.Α.Π.Η. πραγματοποιεί : εκδρομές, ομιλίες ( ιατρικού, κοινωνικού κ.α. περιεχομένου ), προληπτικές εξετάσεις, χορούς, συναντήσεις με άλλα Κ.Α.Π.Η. κ.α. . Τη χορωδία του Κ.Α.Π.Η. αποτελούν 40 μέλη, ενώ στο χορευτικό είναι 15 μέλη. Τα εγγεγραμμένα μέλη είναι περίπου 1.300, ενώ τα ενεργά είναι πάνω από 500.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 25( Έναντι Δ.Ε.Η. )
Τηλέφωνο : 2333053045 / 6974813081
Λειτουργεί καθημερινά από 8:00 έως 13:30

Ξεκίνησε από τον Εθνικό Οργανισμό Φροντίδας το 1987 ως ” Πρόνοια “. Το 2003 με την κατάργηση του Οργανισμού το προσωπικό μετατάχθηκε στο Δήμο και λειτουργεί από τότε ως Συμβουλευτικός Σταθμός. Το 2008 ο Σταθμός μετακόμισε από τη Γρηγορίου Κατρανίτσα στην Παπάγου. Ο χώρος είναι ενοικιαζόμενος. Στο Σταθμό εργάζεται μία Ψυχολόγος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο στόχος του Συμβουλευτικού Σταθμού είναι η Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων, οικογενειών και ομάδων καθώς και η ενημέρωση και πληροφόρησή τους σε θέματα όπως:

 • Προβλήματα προσχολικής ηλικίας ( διαταραχές λόγου, αυτισμός, ζήλια, ενούρηση, δυσκολίες προσαρμογής σε Παιδικό Σταθμό, επιθετικότητα κ.α. )
 • Προβλήματα σχολικής ηλικίας ( μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία, διάσπαση προσοχής κ.α. )
 • Προβλήματα εφηβικής ηλικίας ( άγχος, στρες, σχέσεις με το αντίθετο φύλο, διαταραχές συμπεριφοράς κ.α. )
 • Σχέσεων και επικοινωνίας γονέων παιδιών
 • Σχέσεων επικοινωνίας ζευγαριού
 • Καταστάσεις κρίσης στην οικογένεια ( διαζύγιο, ανεργία, αναπηρία, ψυχικές αρρώστιες, θάνατος κ.α. )
 • Προβλήματα μέσης ηλικίας ( άγχος κατάθλιψη, ασθένειες κ.α. )
 • Προβλήματα τρίτης ηλικίας ( απομόνωση, εγκατάλειψη κ.α. )
 • Εθισμού σε ουσίες ( κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά )
 • Κοινωνικής ένταξης Α.Μ.Ε.Α.

Απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητου φύλου, ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης εντελώς δωρεάν και μέσα σε ένα κλίμα :

 • εχεμύθειας
 • εμπιστοσύνης
 • κατανόησης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας λειτουργεί τμήματα Συμβουλευτικής Γονέων προκειμένου να βοηθήσει τους σημερινούς γονείς που προβληματίζονται στο πώς να μεγαλώσουν σωστά τα παιδία τους. Σκοπός της Συμβουλευτικής γονέων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και παράλληλα να ανταλλάξουν και να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στο δύσκολο ρόλο τους. Απευθύνεται σε όλους τους γονείς που έχουν παιδιά κάθε ηλικίας (προσχολικής -σχολικής-εφηβικής). Σε κάθε τμήμα συμβουλευτικής γονέων συμμετέχουν 15-20 άτομα, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. Τα τμήματα συντονίζονται από έμπειρη ψυχολόγο η οποία με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζει θέματα και δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω ανταλλαγής εμπειριών αλλά και βιωματικών ασκήσεων.

Τα βασικά θέματα που απασχολούν τους γονείς σε ένα τμήμα Συμβουλευτικής Γονέων είναι:

 • Η Οικογένεια σήμερα – Μορφές Οικογένειας
 • Εργαζόμενοι Γονείς
 • Ανάπτυξη – Εξέλιξη παιδιού και εφήβου
 • Η Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια Σχέσεις γονέων – παιδιών
 • Σχέσεις αδερφών
 • Σχέσεις των παιδιών με συνομήλικους
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Προβλήματα συμπεριφοράς παιδών – εφήβων
 • Οικογένεια και Σχολείο

Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν μια σχετική αίτηση.

Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού
Ραφαηλίδου Εύα
Ψυχολόγος – Οικογενειακή Σύμβουλος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ μέχρι το 2000
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ( σήμερα )

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλέφωνο: 2333053333 FAX: 2333053336

Η Ελληνική Αστυνομία με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε το 1984, με τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων (νόμος 1481/1-10-1984, ΦΕΚ Α΄ – 152). Σύμφωνα με το νόμο 2800/2000, είναι Σώμα Ασφάλειας και έχει ως αποστολή:

 • Την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
 • Την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
 • Λειτουργεί έχοντας αστυνομικά τμήματα και σταθμούς σε διάφορες πόλεις και χωριά της Ελλάδας και επεμβαίνει σε κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, λαθρομετανάστευση, κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, διακίνηση ναρκωτικών, στην παράνομη εμπορεία ανθρώπων και όπου αλλού έχει ευθύνη τήρησης της τάξης, πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφαλή τροχαία κίνηση με πεζές και εποχούμενες περιπολίες
 • Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές υπηρεσίες. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την προϊστάμενη αρχή των υπηρεσιών αυτών. Το έργο του συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Το παλιό Αστυνομικό Τμήμα ήταν κτισμένο το 1954, σε οικόπεδο που είχε παραχωρήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στην Αστυνομία. Το σημερινό κτήριο που στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα χτίστηκε το 2002. Κατά το χρονικό διάστημα 2000 – 2002, το Αστυνομικό Τμήμα στεγαζόταν σε κτήριο της οδού Κομνηνών. Το Αστυνομικό Τμήμα βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου. Υπηρετούν στο Τμήμα τριάντα οκτώ ( 38 ) άτομα και καλύπτει το Δήμο της Αλεξάνδρειας, το Δήμο Αντιγονιδών και τα Δ.Δ. Κυψέλης, Τριλοφιάς και Αγκαθιάς, του Δήμου Μελίκης.

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 18
Τηλέφωνο – FAX: 2333053345

Το Τμήμα Ασφαλείας της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε στις 6-10-2000. Βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, πάνω από το Αστυνομικό Τμήμα.
Έργο του είναι:

 • Πρόληψη – καταστολή της εγκληματικότητας
 • Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες
 • Καταπολέμηση των ναρκωτικών
 • κ.α.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 44 ( Δίπλα από το Δημαρχείο )
Τηλ. : 2333028127, 2333028126

Ιστορία

Το Ειρηνοδικείο της Αλεξάνδρειας βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 44, δίπλα από το κτήριο της Δημαρχείας. Χτίστηκε και λειτουργεί σ’ αυτό το χώρο από το 1973. Η ημερομηνία ενάρξεως της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου, ήταν η 1η Οκτωβρίου του 1956. Με το Βασιλικό Διάταγμα της 3/22 Σεπτ. 1956, περί ιδρύσεως Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας, το οποίο αναφέρει σχετικά:
Εν όψει του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2184/1952 ” περί τροποποιήσεως των περί προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων διατάξεων”, κλπ.
Άρθρον μόνον. – Συνιστώμεν εν τη περιφέρεια του Πρωτοδικείου Βέροιας, Ειρηνοδικείον Β΄ τάξεως, ονομαζόμενον, Ειρηνοδικείον Αλεξάνδρειας και περιλαμβάνον εις την δικαιοδοσίαν του τον ομώνυμον Δήμον και τας κοινότητας Νησίου, Λουτρού, Αγκαθιάς, Πλατέως, Κορυφής, Μ. Αλαμπόρου και Κλειδίου ως και άπαντας τους συνοικισμούς τους υπαγόμενους εις τας κοινότητας ταύτας, αποσπωμένας εκ του Ειρηνοδικείου Βέροιας, ούτινος η περιφέρεια περιορίζεται αναλόγως.
Ημέρα ενάρξεως της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου τούτου αφ’ ης πάσαι αι εκκρεμείς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βέροιας υποθέσεις των αποσπασμένων ως άνω περιφερειών μεταβιβάζονται εις το συνιστώμενον Ειρηνοδικείον Αλεξάνδρειας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 1956.

Μέχρι να χτιστεί το υπάρχον κτήριο η λειτουργία του Ειρηνοδικείου γινόταν σε διάφορες δημόσιες αίθουσες ή δημόσια κτήρια.

Άνοιξη 2007

Το Ειρηνοδικείο συνεδριάζει σήμερα ως Ειρηνοδικείο – Πταισματοδικείο και δύο φορές το μήνα ως Μεταβατικό Μονομελές Πρωτοδικείο. Οι υποθέσεις εκδικάζονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
Τα δικαστήρια που υπάρχουν σήμερα στην Ημαθία, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Α) Πολιτικά – Ποινικά Δικαστήρια. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν:

 • Ειρηνοδικείο Βέροιας, ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100, 23310-29512, 23310-73998
 • Ειρηνοδικείο Νάουσας, ΝΑΟΥΣΑ Τ.Κ. 59200, 23320-28566, 23320-28888
 • Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας
 • Πταισματοδικείο Βέροιας, ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100, 23310-27770, 23310-24688
 • Πρωτοδικείο Βέροιας
 • Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας

Β) Διοικητικά Δικαστήρια. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκει:

 • Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας

Στο Ειρηνοδικείο Αλεξάνδρειας υπηρετούν:

 • Δύο Ειρηνοδίκες με οργανική θέση
 • Γραμματεία, με τέσσερις οργανικές θέσεις υπαλλήλων
 • Μία οργανική θέση Δικαστικού Επιμελητή
 • Μία θέση καθαρίστριας

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση : ΒΕΡΟΙΑΣ 2
Τηλέφωνο : 199 ( από σταθερό ), 2333053420 – 5, 2333053430 – 5 ( σταθερό και κινητό )

Η Πυροσβεστική Υπηρεσίας Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 80/1989 ( Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α΄ /07-02-1989 ).Οι εργασίες διαμόρφωσης των κτηρίων και του περιβάλλοντος χώρου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1999 και η έναρξη λειτουργίας της Π.Υ. Αλεξάνδρειας έγινε με την υπ’ αριθμ. 1 Φ. 101.3 / 30-03-2000 αναφορά της Π.Υ. Αλεξάνδρειας στις 31-03-2000. Οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας βρίσκονται σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης πέντε ( 5 ) στρεμμάτων, το οποίο περιφράσσεται με τοιχίο και συρμάτινο πλέγμα στην ανατολική και νότια πλευρά της. Αν και ο σταθμός είναι κατηγορίας Δ΄ και έπρεπε να υπηρετούν σ’ αυτόν 28 άτομα, οι υπηρετούντες στο σταθμό είναι 22. Απ’ αυτούς είναι οι παρακάτω:

 • 1 Υποπυραγός ( Διοικητής )
 • 2 Ανθυποπυραγοί
 • 5 Πυρονόμοι
 • 3 Αρχιπυροσβέστες παραγωγικής σχολής
 • 2 Αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής
 • 9 πυροσβέστες

Απ’ αυτούς οι μάχιμοι, οι οποίοι μπαίνουν σε ημερήσια βάρδια είναι 17. Κάθε ημερήσια βάρδια έχει 5 άτομα. Καλύπτει την περιοχή: από τον κόμβο της Κουλούρας, στα όρια του χωριού Σταυρός, στον ποταμό Λουδία μέχρι τα όρια του Ν. Ημαθίας – Ν. Πέλλας, τα Δ.Δ. Λουδία και Δ.Δ. Μικρό Μοναστήρι του Ν. Θεσσαλονίκης, από τον ποταμό Λουδία μέχρι τη θάλασσα, όρια Ν. Ημαθίας, Κυψέλη, Τριλοφιά και κόμβος Κουλούρας και φυσικά όπου αλλού χρειαστεί.
Προορισμός και αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος που απορρέει από τον ιδρυτικό του Νόμο αλλά και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του, είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεομηνιών. Ειδικότερα η αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος συνίσταται:

 1. Στην κατάσβεση των πυρκαγιών σε καιρό ειρήνης και πολέμου, στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου από την επέκτασή τους και στην παροχή βοήθειας για τη διάσωση αυτών που κινδυνεύουν από την πυρκαγιά.
 2. Στην αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων και βιομηχανικών καταστροφών και στη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από τις αιτίες αυτές.
 3. Στη λήψη και επιβολή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών από τις θεομηνίες, πλημμύρες, καταρρεύσεις και λοιπές καταστροφές και την παροχή κάθε βοήθειας για τη διάσωση των πραγμάτων που κινδυνεύουν από αυτές.
 4. Στην περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που πυρπολήθηκε ή απειλήθηκε από τη φωτιά ή από άλλο κίνδυνο, μέχρι να παραδοθεί στην Αστυνομία ή τους κατόχους της.
 5. Στην παροχή επί τόπου πρώτων βοηθειών στους τραυματισθέντες από τα παραπάνω δυστυχήματα και την άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομείο ή κλινική, εφόσον δεν υπάρχει πιο πρόσφορος τρόπος.
 6. Στην παροχή βοήθειας σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες κτιρίων ή σε τροχαία ατυχήματα.
 7. Στην εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος που απορρέει από άλλες διατάξεις και έχει σχέση με το πυροσβεστικό επάγγελμα καθώς και αυτού που αφορά τη συμβολή του Σώματος στην Πολιτική Προστασία και Πολιτική Άμυνα της Χώρας.
 8. Στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και των στρατιωτικών αρχών, εφόσον ζητηθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σχετική πρόταση των κατά τόπους Διοικητών.
 9. Στην ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της καταστολής των πυρκαγιών στα δάση και τις δασικές εν γένει εκτάσεις.
 10. Στην υπόδειξη, επιβολή και έλεγχο προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία που ισχύει.
 11. Στην ποινική δίωξη των πταισμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα και τη διενέργεια προανακρίσεων για τα εγκλήματα εμπρησμού που αναφέρονται στα άρθρα 264, 265, 266 και 267 του Ποινικού Κώδικα.
 12. Στην εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού βιομηχανιών, βιοτεχνιών, άλλων επιχειρήσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων σχολείων κ.λπ., καθώς και του κοινού σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών και τρόπου πρόληψης αυτών, εφ’ όσον αυτό ζητηθεί.
 13. Στην εκπόνηση, σύνταξη και εφαρμογή σχεδίων πρόληψης και αντιμετώπισης μεγάλων πυρκαγιών ή άλλων καταστροφών σε συνεργασία και με άλλες δημόσιες ή δημοτικές αρχές, εφ’ όσον χρειάζεται.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του σταθμού περιλαμβάνει:

 • 5 υδροφόρα οχήματα :
1 υδροφόρο όχημα 12 τόνων
2 υδροφόρα οχήματα 2,5 τόνων
1 υδροφόρο όχημα 1,5 τόνου
1 υδροφόρο όχημα 600 λίτρων
 • 3 βοηθητικά οχήματα :
1 τζιπ
1 όχημα μεταφοράς προσωπικού
1 επιβατικό αυτοκίνητο
 • 1 όχημα διασωστικό για απεγκλωβισμούς γενικά ( τροχαία ατυχήματα, ασανσέρ κ.α. )
 • 2 βενζινοκίνητες αντλητικές φορητές αντλίες
  2 ηλεκτρικές αντλητικές αντλίες

Ετησίως εξυπηρετεί περίπου 600 κλήσεις ( φωτιές, πλημμύρες, τροχαία ατυχήματα, ενισχύσεις κ.α. ).
Το καλοκαίρι προσλαμβάνονται για 5 μήνες, 9 εποχικοί υπάλληλοι με την ειδικότητα του δασοπυροσβέστη. Τα άτομα αυτά προσλαμβάνονται μέσω Α.Σ.Ε.Π..

Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΜΥΡΝΗΣ 1
Τηλέφωνο: 2333350011, 2333350040, FAX: 2333053229
e-mail : kyalex@otenet.gr

Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το 1985, με το Π.Δ. 87 , 32/27-3-86. Βρίσκεται στην δυτική είσοδο της πόλης και το κτήριο κατασκευάστηκε το 1985. Υπάγονται διοικητικά στο Κ.Υ. όλα τα περιφερειακά ιατρεία του Νομού. Διαθέτει ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, ένα ακτινολογικό, θαλάμους νοσηλείας και πλήθος ιατρείων όλων των ειδικοτήτων. Δουλεύουν σήμερα, αρχές του 2007, τριάντα δύο ( 32 ) ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και δεκατρείς ( 13 ) αγροτικοί ιατροί. Το υπόλοιπο προσωπικό, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, διοικητικοί κ.α. φτάνουν τους εξήντα τρεις ( 63 ).
Στην Ημαθία υπάρχουν:

 • Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
 • Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας
 • Το Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας

Στο Κ.Υ. Αλεξάνδρειας υπάγονται τα εξής περιφερειακά ιατρεία ( Π.Ι. ):

Κορυφής, Επισκοπής, Αγκαθιάς, Τρικάλων, Βρυσακίου, Πλατέος, Ξεχασμένης, Βεργίνας, Γεωργιανών, Μελίκης, Κοπανού, Φυτειάς, Ριζωμάτων, Πολυδενδρίου, Αγίου Γεωργίου, Μακροχωρίου, Μαρίνας, Αγγελοχωρίου.

Την άνοιξη του 2007 κατασκευάστηκε το στέγαστρο, μπροστά στην είσοδο του Κέντρου Υγείας, το οποίο εξυπηρετεί στην ασφαλή μεταφορά των ασθενών από και προς το Κέντρο Υγείας, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο καιρός ! Μ’ αυτόν τον απλό τρόπο λύθηκε ένα πρόβλημα που αντιμετωπιζόταν κατά τη μεταφορά των ασθενών.

Ι.Κ.Α. Αλεξάνδρειας

Ι.Κ.Α.

Ι.Κ.Α.
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 130
Τηλέφωνα: 2333027328( Οικονομικό – Συντάξεις – Παροχές )
2333024849 ( Έσοδα )
FAX: 2333024848
e-mail: ikaalex1@otenet.gr
Ώρες Λειτουργίας: 08:00- 14:30

Στις 1-9-1952 ιδρύθηκε το τοπικό παράρτημα Αλεξανδρείας, του Τοπικού Υποκαταστήματος Βεροίας. Στις 1-3-1966, με ΦΕΚ 40/26-1-66 τεύχος Β΄ αναβαθμίζεται σε τοπικό υποκατάστημα. Το πρώτο παράρτημα βρισκόταν στη στοά Δελή, αργότερα γύρω στο 1975, μεταφέρθηκε στη στοά Παπαποστόλου και το 1998 μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση. Σήμερα , αρχές 2007, εργάζονται στο υποκατάστημα 13 διοικητικοί υπάλληλοι και 5 υγειονομικοί υπάλληλοι ως μόνιμοι και 10 υπάλληλοι με προγράμματα STAGE.

Ασφαλιστική περιοχή Ι.Κ.Α. Αλεξάνδρειας:
Ημερομηνία επέκτασης:

 • Αλεξάνδρεια, 01/09/1952
 • Αγκαθιά, 01/05/1983
 • Άραχος, 01/05/1983
 • Άλωρο, 01/05/1983
 • Βρυσάκι, 01/07/1972
 • Επισκοπή, 01/05/1983
 • Καλοχώρι, 01/05/1983
 • Καμποχώρι, 01/05/1983
 • Καβάσιλα, 01/05/1983
 • Καψόχωρα, 01/05/1983
 • Κεφαλοχώρι, 01/05/1983
 • Κορυφή, 01/07/1972
 • Κυδωνιά, 01/05/1983
 • Κυψέλη, 01/05/1983
 • Κλειδί, 01/05/1983
 • Λιανοβέργι, 01/07/1972
 • Λουτρός, 01/05/1983
 • Νησί, 01/07/1972
 • Νησέλι, 01/07/1972
 • Νησελούδι, 01/05/1983
 • Νεοχώριο, 01/07/1972
 • Νεοχωρόπουλο, 01/05/1983
 • Ξεχασμένη, 01/05/1983
 • Παλαιό Σκυλίτσι, 01/05/1983
 • Παλαιόχωρα, 01/07/1972
 • Παλαιοχώρι, 01/05/1983
 • Πλάτανος, 01/05/1983
 • Πλατύ, 01/07/1972
 • Πρασινάδα, 01/05/1983
 • Ραψομανίκι, 01/05/1983
 • Σχοινάς, 01/07/1972
 • Τριλοφιά, 01/05/1983
 • Τρίκαλα, 01/05/1983

Από τις περιοχές αυτές συνταξιοδοτικά ανήκουν στο Ι.Κ.Α. Βέροιας οι : Αγκαθιά, Κυψέλη, Ραψομανίκι, Τριλοφιά.
Στην Ημαθία υπάρχει ακόμα το Ι.Κ.Α. Βέροιας και Ι.Κ.Α. Νάουσας.

Ο.Α.Ε.Δ.

Ο.Α.Ε.Δ. ( 1ος όροφος )

Ο.Α.Ε.Δ.
( Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού )
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 130
Τηλέφωνο – FAX: 2333023680
e-mail: tyalexandrias@oaed.gr
Ώρες Λειτουργίας: 08:00- 14:30

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1976. Η πρώτη θέση ήταν επί της Οδού Θεμιστοκλή Σοφούλη, αργότερα μεταφέρθηκε στην οδό Πλαστήρα, μετά στην γωνία Πλαστήρα & Σοφ. Βενιζέλου και το 1998 μεταφέρθηκε στην σημερινή του θέση. Στον Ο.Α.Ε.Δ. εργάζονται σήμερα 4 μόνιμοι υπάλληλοι, 4 με σύμβαση έτους και 4 υπάλληλοι με επιδοτούμενα προγράμματα.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. ασχολείται με :

 • ανεύρεση εργασίας
 • επιδότηση ανέργων
 • τοποθέτηση ανέργων σε επιχειρήσεις
 • οικογενειακά επιδόματα
 • έκτακτα βοηθήματα σε ανέργους
 • επιδόματα εφεδρικά ( στράτευσης )
 • συμπληρωματικές παροχές μητρότητας
 • επιδοτήσεις εργοδοτών για πρακτική άσκηση Τ.Ε.Ι.
 • επιδοτήσεις εργοδοτών για νέες θέσεις εργασίας
 • επιδότηση νέων ελεύθερων επαγγελματιών
 • επιδότηση εργοδοτών για STAGE ( επιδοτούμενα προγράμματα )
 • κ.α.
 • O.A.E.Δ.

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλύπτει της περιοχές μεταξύ Δ.Δ. Καβάσιλας, Δ.Δ. Κυψέλης και Δ.Δ. Κλειδίου.
Στην Ημαθία υπάρχουν ακόμα γραφεία του Ο.Α.Ε.Δ. στη Βέροια και στη Νάουσα.

Υποθηκοφυλακείο

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ
Διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 31Α
Τηλέφωνο: 2333024711
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00 – 13:00

Το Υποθηκοφυλακείο είναι Ν.Π.Δ.Δ. και το γραφείο της Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε το 1958. Στον εικονιζόμενο χώρο βρίσκεται από το Μάιο του 2009. Το Υποθηκοφυλακείο είναι υπεύθυνο για τις μεταγραφές, μεταβιβάσεις, καταχωρήσεις τίτλων ιδιοκτησίας, χωραφιών, οικοπέδων, σπιτιών, παραχωρητηρίων από τη Διεύθυνση Γεωργίας, πρακτικό συμβιβασμό, αποδοχές κληρονομιάς, καταγραφές κληρονομιών, εξαλείψεις υποθηκών κ.α. Στις αρχές του 2007 εργαζότανι 5 υπάλληλοι. Η περιοχή που καλύπτει είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας, πλην του Δ.Δ. Καμποχωρίου, ο Δήμος Πλατέος και από το Δήμο Μελίκης τα Δ.Δ. Κυψέλης, Αγκαθιάς και Τριλοφιάς.
Στην Ημαθία υπάρχουν ακόμα τα υποθηκοφυλάκεια Βεροίας και Ναούσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,  Ιούνιος 2007

ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 46 ( πεζόδρομος )
Τηλέφωνο: 2333023526, FAX: 2333023043

Η ιστορία των ΕΛ.ΤΑ. ως δημόσια οργανωμένης υπηρεσίας, αρχίζει το 1828, με ψήφισμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συλλειτουργούν αρχικά με την Τηλεφωνική και Τηλεγραφική Υπηρεσία ( τα γνωστά ΤΤΤ ). Το 1949, οι δύο αυτές υπηρεσίες διαχωρίστηκαν, αλλά τα ΕΛ.ΤΑ. συνέχισαν να λειτουργούν στα πλαίσια του Υπουργείου Συγκοινωνιών έως το Μάιο του 1970. Το Ν.Δ. 496/70 ίδρυσε ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛΤΑ και όρισε ότι τα ΕΛ.ΤΑ αποτελούν δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος, με κανόνες ιδιωτικού δικαίου, υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Το 2006 μετατράπηκε σε Α.Ε. μπαίνοντας και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Ο ρόλος των ΕΛ.ΤΑ. είναι:

 • η διακίνηση της αλληλογραφίας, δεμάτων. επιταγών, συντάξεων σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε όλο το κόσμο
 • η διανομή αλληλογραφίας, δεμάτων, επιταγών και συντάξεων
 • η αποστολή αλληλογραφίας, δεμάτων, επιταγών και συντάξεων
 • η διακίνηση χρημάτων μέσω της Western Union σε όλο τον κόσμο
 • η Υπηρεσία Ταμιευτηρίου
 • η πώληση προϊόντων, των ΕΛ.ΤΑ ( είδη αλληλογραφίας, είδη συσκευασίας ) ή προϊόντων τρίτων
 • η διακίνηση καρτών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • ο Φιλοτελισμός, γραμματόσημα κάθε είδους
 • κάρτες Χριστουγέννων, Πάσχα και γενικού περιεχομένου
 • η υπηρεσία Πόρτα – Πόρτα ( ταχυμεταφορές, η οποία δημιουργήθηκε το 1987 )
 • κ.α.

Στην Αλεξάνδρεια ως κοινοτικά Ταχυδρομεία, ( με τη μορφή ΤΤΤ ), εμφανίστηκε το 1933, με έδρα το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Αλεξάνδρειας. Επόμενη θέση των ΕΛ.ΤΑ. είναι η οδός Βετσοπούλου, απέναντι από το Αστυνομικό Τμήμα και το 1990 μεταφέρονται στη σημερινή θέση. Η οργανικότητα των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. είναι 11 θέσεων. Στις αρχές του 2007 δουλεύουν στα ΕΛ.ΤΑ. ένας ( 1 ) διοικητικός υπάλληλος, ( ο Διευθυντής ), ένας ( 1 ) υπάλληλος εσωτερικής εκμετάλλευσης, ( Ταμιευτήριο ) και τέσσερις ( 4 ) διανομείς. Ο χώρος που καλύπτει είναι ο Δήμος Αλεξάνδρειας και τα Δ.Δ. Κορυφής, Παλιόχωρας, Νησελουδίου, Παλιοχωρίου του Δήμου Πλατέος. Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους διανομείς είναι μεγάλη, αλλά η περιοχή είναι μεγάλη και οι κάτοικοι πολλοί, γι’ αυτό κάτι πρέπει να γίνει, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
Στην Ημαθία υπάρχουν γραφεία των ΕΛ.ΤΑ : στη Βέροια, στη Νάουσα, στο Πλατύ, στη Μελίκη, στο Μακροχώρι, στον Κοπανό και στην Ειρηνούπολη.
Το Μάρτιο του 2007 το Ταχυδρομείο μεταφέρθηκε λόγω ανακαίνισης, για τρεις μήνες, στην γωνία των οδών Δημάρχου Βετσοπούλου & Παύλου Μελά .

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
Τηλέφωνο: 2333023254 , FAX: 2333053103

Το 1986 ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια το Πολεοδομικό Γραφείο Αλεξάνδρειας, με έδρα το σημερινό κτήριο της Δ.Ο.Υ., μεταφέρθηκε αργότερα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα και από το 1998 έχει την έδρα του στη σημερινή θέση, στις εγκαταστάσεις της Υ.Ε.Β.. Το 2005 αναβαθμίστηκε από Γραφείο σε Τμήμα.

Ο ρόλος του είναι:

 • Η έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Τα αυθαίρετα κτίσματα
 • Το σχέδιο της πόλης
 • Ηλεκτροδοτήσεις
 • Αυτοψία χώρου για το άνοιγμα καταστημάτων, κ.α.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

Ο.Σ.Ε.
( Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. )
Διεύθυνση : Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού
Τηλέφωνο : 2333023210

Ιστορία

Ο Σταθμός της πόλης μας κατασκευάστηκε το 1894, μαζί με την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου ( Π.Γ.Δ.Μ.). Ήταν την περίοδο της Τουρκοκρατίας, γι’ αυτό και η πρώτη ταμπέλα του σταθμού γράφει πάνω της: ” GUIDA – KAPSOHORA “. Από τον σταθμό αυτόν ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ , έστειλε το τηλεγράφημα της απελευθέρωσης της πόλης και ήταν ο κυριότερος αναμεταδότης τηλεγραφημάτων μεταξύ Κυβέρνησης και Στρατηγείου, κατά τη διάρκεια των Α΄ Βαλκανικών πολέμων. Το 1921 αναγνωρίστηκε μάλιστα ως αυτοτελής οικισμός. Στην απογραφή του 1920 οι κάτοικοι του σταθμού ανέρχονται σε 22 άτομα . Πολλές προσωπικότητες, πολιτικοί και στρατιωτικοί, πέρασαν από τον σταθμό. Το 1933 φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του και τα νεοσυσταθέντα κοινοτικά Ταχυδρομεία και Τηλεφωνεία . Στα χρόνια του εμφυλίου, λόγω της ανατίναξης της γέφυρας της Κουλούρας, οι επιβάτες μεταφερόταν με λεωφορείο ως τον Άγρα . Στις 10-12-1961 ενώθηκε ο οικισμός με την πόλη της Αλεξάνδρειας. Το κτήριο του σταθμού παραμένει αναλλοίωτο, όπως ακριβώς ήταν κατά την κατασκευή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γεροπλάτανος, δίπλα από τον σταθμό, διανύει πλέον το δεύτερο αιώνα της ζωής του.
( Δημήτριος Θ. Μπέλλος, από το βιβλίο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ 1894 – 1994 )

ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ / ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ / Τουρκοκρατία
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ
110 ΧΡΟΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (1892-2002)

Στα τέλη του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήρθε σε συμφωνία με Αυστρογερμανούς επενδυτές για την εγκατάσταση ενός πλέγματος περιφερειακών σιδηροδρομικών γραμμών, που θα συντελούσε στην εύκολη μεταφορά πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων. Οι Αυστρογερμανοί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα σιδηροδρομικό άξονα Βιέννης – Θεσσαλονίκης μέσω Βοσνίας. Στα πλαίσια αυτά κινήθηκε η πρότασή τους για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου (Μπιτόλια). Οι συζητήσεις κράτησαν περισσότερο από ένα χρόνο και τελικά η εκχώρηση του δικαιώματος κατασκευής και εκμετάλλευσης της γραμμής για 99 έτη ανατέθηκε με αυτοκρατορικό φιρμάνι (27-10-1890) στην Deutsche Bank του Βερολίνου, η δε συμφωνία υπογράφηκε στις 28-10-1890.
Οι όροι της προέβλεπαν υποβολή οριστικής μελέτης του πρώτου τμήματος της γραμμής (Θεσσαλονίκη – Βέροια) μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας και έναρξη των εργασιών εκτέλεσης σε δεκαπέντε (15) μήνες. Η αποπεράτωση του συνολικού μήκους της γραμμής έπρεπε να γίνει σε τρισήμισυ χρόνια το αργότερο και ο σταδιακός έλεγχος της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα γινόταν από επιτροπή, που θα όριζε το οθωμανικό δημόσιο. Για την κατασκευή συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί γραμμή πλάτους 144 εκατοστών – αντί της στενής των 100 εκ.- παρ’ όλη την οικονομική επιβάρυνση στο σύνολο του δικτύου, με κριτήριο τη μελλοντική σύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο.
Το μέσο κόστος κατασκευής ορίστηκε με βάση την προμελέτη σε 113.000 φρ. ανά χιλιόμετρο γραμμής, ποσό που περιλάμβανε όλα τα έξοδα μελέτης, σύνταξης σχεδίων εφαρμογής, απαλλοτριώσεις εδαφών, κατασκευή του δικτύου και των σταθμών, προμήθεια ακινήτου και σταθερού υλικού, τηλεγραφικές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής.
Η εκτέλεση των εργασιών, που ήταν δύσκολη εξαιτίας της γεωμορφολογίας της περιοχής και των κλιματολογικών συνθηκών, απαίτησε την πραγματοποίηση αρκετών εξειδικευμένων τεχνικών έργων. Το «στρώσιμο» της γραμμής ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Από το 28,8 χλμ μέχρι το σταθμό της Αλεξάνδρειας (Guida) στο 44,1 χλμ. κατασκευάστηκαν τρείς γέφυρες, από τις οποίες η μία είχε άνοιγμα 72 μ., πάνω από τον ποταμό Λουδία (Καρά Ασμάκ). Από το 44,1 χλμ μέχρι το σταθμό της Βέροιας (Καραφέρια) στο 67,5 χλμ, δώδεκα μικρές γέφυρες συνολικού ανοίγματος 200 μ. περίπου. Από το 67,5 χλμ. μέχρι το σταθμό της Νάουσας (Άγουστος) στο 79,1 χλμ., τρείς μικρές γέφυρες.
Η εταιρία ανέλαβε επίσης την κατασκευή των κτιρίων όλων των σταθμών εκτός από της Θεσσαλονίκης. Οι εξυπηρετούμενοι σταθμοί ήταν στη Θεσσαλονίκη, Σίνδο (Τεκελή), ΄Αδενδρο (Κιρτζαλάρ), Αλεξάνδρεια (Γιδάς), Βέροια (Καραφέρια), Νάουσα (Άγουστος), Σκύδρα (Βερτεκόπ).
Για την εγκατάσταση της γραμμής, η κατασκευάστρια εταιρία υποχρεώθηκε να απαλλοτριώσει τα εδάφη απ’ όπου θα περνούσε η χάραξη, καταβάλλοντας αποζημίωση στους γαιοκτήμονες μέχρι 6,67 χρυσά πιάστρα το τετραγωνικό μέτρο. Όμως κατά το δεύτερο έτος κατασκευής (1892) οι τιμές που ζητήθηκαν από τους γαιοκτήμονες ήταν διπλάσιες και μερικές φορές τριπλάσιες από τα αρχικά μεγέθη.
Η εκμετάλλευση του σιδηρόδρομου ανατέθηκε στην «Compagnie d’ Exploitation des Chemins de fer orientaux», που ανέλαβε και την καταβολή όλων των εξόδων λειτουργίας.
Το πρώτο τμήμα της γραμμής, μήκους 97 χλμ, κάλυψε την απόσταση Θεσσαλονίκη – Σκύδρα (Βερτεκόπ) και εγκαινιάσθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1892 με ιδιαίτερη επισημότητα και δόθηκε για εκμετάλλευση.
Από τη Θεσσαλονίκη αναχωρούσε καθημερινά η αμαξοστοιχία στις 06.50 κι έφθανε στις 08.00 στο Κερτζαλάρ, στις 08.39 στο Γκουίντα (Αλεξάνδρεια), στις 09.41 στην Καραφέρια, στις 10.12 στην Άγουστος (Νάουσα) και στις 10.49 στο Βερτεκόπ. Από κει αναχωρούσε η αμαξοστοιχία για τη Θεσσαλονίκη στις 12.19 κι έφθανε στις 12.52 στην Άγουστος, στις 13.28 στην Καραφέρια, στις 14.25 στο Γκουίντα, στις 15.04 στο Κερτζαλάρ και στις 16.09 στη Θεσσαλονίκη.
Η λειτουργία του θεωρήθηκε ενδεικτική της όλης μετέπειτα εξελικτικής πορείας του τοπικού αυτού δικτύου και αναλύθηκε με μεγάλη λεπτομέρεια από το Στατιστικό Τμήμα του Γραφείου Κινήσεως. Τα ενθαρρυντικά πορίσματα της έκθεσης ισολογισμού 1893 που έδειξαν διακίνηση 43.555 επιβατών, 21.564 τόνων εμπορευμάτων, έσοδα 4.617,62 χρυσών φράγκων ανά χλμ. και έξοδα 3.123,59 χρυσών φράγκων ανά χλμ., ενθάρρυναν το διοικητικό συμβούλιο, που επιτάχυνε τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων από Σκύδρα έως Μοναστήρι το 1894.
Αλεξάνδρεια, 14-12-2002

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος
(Απόσπασμα από το μέλλον να εκδοθεί βιβλίο του, όπου θα παρατίθεται και η σχετική βιβλιογραφία)

Ο σταθμός της πόλης μας είναι Σταθμός Α΄. Υπηρετούν σ’ αυτόν 4 άτομα (2010). Δύο Σταθμάρχες και δύο Κλειδούχοι. Αυτοί δουλεύουν σε δύο βάρδιες, ένας Σταθμάρχης και ένας Κλειδούχος, πρωί και απόγευμα. Η δουλειά του Σταθμάρχη είναι η έκδοση εισιτηρίων, η παραλαβή και η αποστολή εμπορευμάτων, η πληροφόρηση του κοινού κ.α. , ενώ του Κλειδούχου είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας τρένων και αυτοκινήτων. ( αλλαγή γραμμών στα τρένα, μπάρες διέλευσης τρένων σε αυτοκινητόδρομους ). Ο σταθμός είναι επιβατικός και εμπορικός. Μπορεί να εκδώσει εισιτήρια για όλες τις διαδρομές και να διακινήσει εμπορεύματα οπουδήποτε. Το 1998 έγινε η ανακατασκευή του σταθμού, καλοριφέρ, σοβάδες, κεραμίδια, αίθουσα αναμονής. Η αλλαγή των σιδηροδρομικών γραμμών έγινε το 2000. Αντικαταστάθηκαν οι γραμμές που είχαν τοποθετηθεί το 1894 και τοποθετήθηκαν νέες σύγχρονες γραμμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο θόρυβος και να αυξηθεί η ταχύτητα του τρένου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η ταχύτητα της γραμμής Αλεξάνδρεια – Σκύδρα, από 100 χμ/ώρα ανέβηκε στα 120 χμ/ώρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί και ο χρόνος που απαιτείται για αυτή τη διαδρομή. Η διαδρομή Αλεξάνδρεια – Θεσσαλονίκη γίνεται σήμερα σε 35 μόλις λεπτά. Αυτό που παρέμεινε αναλλοίωτο στο χρόνο είναι και το εισιτήριο. Για Θεσσαλονίκη κοστίζει μόλις 1 ευρώ. Είναι το πιο φτηνό μεταφορικό μέσο γι’ αυτό κι έγινε το πιο αγαπητό στο επιβατικό κοινό τα τελευταία χρόνια. Καθημερινά περνάς από την πόλη σήμερα 28 συρμοί. Για Θεσσαλονίκη 14 δρομολόγια και προς Έδεσσα 14. Από αυτά τα 5 συνεχίζουν για Φλώρινα. Προσεχώς θα δρομολογηθούν και 3 συρμοί για Κοζάνη.
Οι νέες γραμμές του τρένου άλλαξαν την ταχύτητά του φτάνοντάς την σήμερα στα 160 χμ/ώρα ( Θεσσαλονίκη – Αθήνα ), ενώ με τις καινούργιες, αυτές που αλλάζονται σήμερα στην γραμμή Θεσσαλονίκη – Αθήνα, θα πιάσουν και τα 200 χμ/ώρα.
Ο Σταθμός σταμάτησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 2011.

Γραμμή Παλαιά
Γραμμή Νέα

ΣΤΑΘΜΟΣ Κ.Τ.Ε.Λ. A.E. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ Κ.Τ.Ε.Λ. A.E. ΗΜΑΘΙΑΣ

Κ.Τ.Ε.Λ. A.E. ΗΜΑΘΙΑΣ.
ΣΤΑΘΜΟΣ Κ.Τ.Ε.Λ. A.E. ΗΜΑΘΙΑΣ
Κ.Τ.Ε.Λ. A.E.
( Κοινό Ταμείο Εκμεταλλεύσεως Λεωφορείων )
Διεύθυνση : ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20
Τηλέφωνο: 2333023312

Ιστορία

Η μεταφορές επιβατών από ιδιώτες αυτοκινητιστές ξεκίνησε μετά το 1945. Τα πρώτα λεωφορεία χρησιμοποιούσαν γκάζι. Αυτό κράτησε μέχρι το 1950 περίπου, όταν αυτοί οι αυτοκινητιστές οργανώθηκαν και έφτιαξαν τα Κ.Τ.Ε.Υ.Λ. ( Κοινών Ταμείο Εκμεταλλεύσεως Υπεραστικών Λεωφορείων ). Έδρα τους είχαν την πρωτεύουσα του κάθε Νομού. Το Κ.Τ.Ε.Λ. Ημαθίας άρχισε να δουλεύει οργανωμένα καλά από το 1956. Είναι Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου ελεγχόμενος από το Δημόσιο. Ο έλεγχος του κράτους έχει σχέση με την τιμή των εισιτηρίων και με την σωστή συγκοινωνιακή κάλυψη του τομέα ευθύνης του κατά τόπους Κ.Τ.Ε.Λ. . Ξεκίνησε με 72 άδειες κυκλοφορίας – μετόχους. Κάθε 3 χρόνια γινόταν εκλογές μεταξύ των μετόχων, για να ψηφιστεί το Προεδρείο του Κ.Τ.Ε.Λ. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη διάθρωση και τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Λ. Κάθε μήνα γινόταν συμβούλια, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Νομαρχίας, ( κράτος ), εκπροσώπου της Τροχαίας και του προεδρείου, για να λυθούν κάποια προβλήματα δρομολογίων, να δημιουργηθούν νέα δρομολόγια, για τις ποινές κ.α.. Το πρώτο σταθμαρχείο έγινε στην Αλεξάνδρεια το 1962 και είχε έδρα ” τον Μωραΐτη “. Κατά τη διάρκεια της χούντας οι άδειες αυξήθηκαν κατά 3 και έγιναν συνολικά 75, οι οποίες παραμένουν μέχρι και σήμερα. Το 1970 η έδρα του σταθμαρχείου μεταφέρθηκε στη θέση που βρίσκεται και σήμερα. Για τη σωστή λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Λ. υπάρχουν:

 • το Γραφείο κινήσεως, που είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία των δρομολογίων
 • η Γραμματεία, ως διοικητικό μέσο, υπεύθυνη για αλληλογραφία, υπηρεσίες, υπουργεία κ.α.
 • το Λογιστήριο, υπεύθυνο για την διαχείριση των χρημάτων, ασφάλεια προσωπικού και πάσης φύσεως οικονομικά θέματα

Σήμερα

Οι άδειες των λεωφορείων παρέμειναν μέχρι και σήμερα στις 75. Το 2000 έγινε η μηχανοργάνωση των σταθμαρχείων και το 2004 μπήκαν στα λεωφορεία, τα “μηχανάκια” κοπής εισιτηρίων, μια και ο θεσμός του εισπράκτορα τείνει να εξαλειφθεί. Στο σταθμό της Αλεξάνδρειας έχουν έδρα 18 λεωφορεία, τα οποία εκτός από τα καθημερινά εντός και εκτός Νομού δρομολόγια εξυπηρετούν τα σχολικά δρομολόγια, τις εκδρομές και γενικά τις μεταφορές επιβατών των Δήμων Αλεξάνδρειας, Πλατέως, Αντιγονιδών και Μελίκης . Καθημερινά πραγματοποιούνται δρομολόγια από Αλεξάνδρεια για Θεσσαλονίκη, 15 περίπου δρομολόγια, για Βέροια, 15 περίπου και για τη Νάουσα και υπάρχουν και 3 δρομολόγια για Αθήνα, ένα το πρωί, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ.

Υ.Ε.Β.

Υ.Ε.Β
Αυτοκινούμενο Βενζινάροτρο 1922

Υ.Ε.Β.
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
Τηλέφωνο – FAX : 2333023323
e-mail: dev_imathias@yahoo.gr

Γνωστή η υπηρεσία αυτή σ’ όλο τον κόσμο ως Μηχανική Καλλιέργεια. Η υπηρεσία αυτή ιδρύθηκε το 1928 και είχε ως έργο την αποξήρανση της Λίμνης των Γιαννιτσών και την κατασκευή αργότερα του οδικού, επαρχιακού και αγροτικού δικτύου. Είχε συμμετοχή στην κατασκευή της ” Τάφρου 66 “, καθώς και στη διάνοιξη του ποταμού Λουδία. Ήταν η υπηρεσία η οποία ήταν υπεύθυνη για την ανάπτυξη του κάμπου. Ρόλος της είναι οι έγγειες βελτιώσεις, οι αρδεύσεις, οι στραγγίσεις, οι ισοπεδώσεις, οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις, η γεωθερμία κ.α.. Έδρα της υπηρεσίας αρχικά ήταν η Βέροια και το 1970 μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια. Το 1980 δούλευαν στην υπηρεσία 200 περίπου άτομα, τα οποία με τα μηχανήματα της υπηρεσίας εκτελούσαν τα έργα που χρειαζόταν στον Νομό μας καθώς και τους Νομούς Πέλλας και Πιερίας. Τα έργα σήμερα δίνονται εργολαβικά και έτσι σήμερα (2007) στην υπηρεσία εργάζονται 10 άτομα τα οποία εκτός των παραπάνω, είναι υπεύθυνοι για τις άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης πάσης φύσεως γεωργικών μηχανημάτων.

Γ.Ο.Ε.Β. Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων

Γ.Ο.Ε.Β.
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 2333023578, FAX: 2333025878

Το Γ.Ο.Ε.Β. ιδρύθηκε το 1962. Αρχικά το γραφείο στεγαζόταν στην γωνία Δ. Βετσοπούλου και Ελ. Βενιζέλου γωνία. Από το 1978 μέχρι το 1980 στεγαζόταν στην γωνία Δ. Βετσοπούλου και Παπάγου γωνία. Από το 1980 μέχρι το 1983, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 27, στον πρώτο όροφο και από το 1983 μέχρι σήμερα στεγάζεται στον σημερινό χώρο.

Ρόλος του Γ.Ο.Ε.Β. είναι:

 • η άρδευση και η στράγγιση όλων των περιοχών που βρίσκονται στον τομέα ευθύνης του,
 • η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης,
 • η υδροδότηση του εργοστασίου του Nestle μόνιμα και της Ε.Β.Ζ. εποχικά.

Ο τομέας της Αλεξάνδρειας καλύπτει όλο τον Νομό Ημαθίας, καθώς και το Βάλτο των Γιαννιτσών. Στον τομέα ευθύνης του βρίσκονται 43 αντλιοστάσια άρδευσης, τα οποία βρίσκονται στους Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης και 6 αντλιοστάσια στράγγισης. Στις αρχές του 2007, εργάζονται στον Γ.Ο.Ε.Β. ένας Γεωπόνος, μία Διοικητική υπάλληλος, ένας υπομηχανικός – μηχανολόγος, ένας οδηγός, τρεις χειριστές μηχανημάτων, ένας ηλεκτρολόγος και δύο μηχανοτεχνίτες.

 

Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων)

Τ.Ο.Ε.Β.
( Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων )
Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ 17
Τηλέφωνο – FAX : 2333023372

Το Τ.Ο.Ε.Β. ιδρύθηκε το 1960, με την έναρξη του αναδασμού. Σκοπός του είναι η διαχείριση των αρδευτικών υδάτων, η συντήρηση του στραγγιστικού δικτύου καθώς και η συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής ευθύνης του. Ελέγχει 22.500 περίπου στρέμματα υπέργειου δικτύου και 14.600 στρέμματα υπόγειου δικτύου. Ο τομέας ευθύνης του για το υπέργειο δίκτυο είναι: από την διώρυγα της ΥΕΒ μέχρι τον ποταμό Λουδία και από τις σιδηροδρομικές γραμμές μέχρι τη διώρυγα του Σχοινά. Για το υπόγειο ο τομέας ευθύνης του είναι: Βάλτος Κολινδρού, Αγκαθιάς, Πλατέως, Λιανοβεργίου, Αλεξάνδρειας, Νεοχωρίου και Γιαννιτσών. Το κτήριο που στεγάζεται σήμερα είναι ιδιόκτητο και κατασκευάστηκε το 1991. Η προηγούμενη διεύθυνση ήταν Παπάγου και Βετσοπούλου γωνία. Στο Τ.Ο.Ε.Β. εργάζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι και 26 εποχικοί. Από αυτούς οι 6 είναι υδρονομείς και οι υπόλοιποι εργάτες.

 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ
Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2
Τηλέφωνο – FAX: 2333023596

Το Αγροτικό Κτηνιατρείο βρισκόταν στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 75 ( δίπλα στο 2ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας ) και το Μάιο του 2005 μεταφέρθηκε στις παλιές εγκαταστάσεις της Υ.Ε.Β.. Σκοπός του κτηνιατρείου είναι ο εμβολιασμός των ζώων, οι αιμοληψίες, ο έλεγχος των μονάδων των ζώων της περιοχής μας, ο έλεγχος των πτηνοτροφείων και γενικά ότι έχει σχέση με τα ζώα. Σήμερα στο κτηνιατρείο εργάζονται 4 άτομα και είναι υπεύθυνο για τα ζώα που βρίσκονται μεταξύ των Δ.Δ. : Αλεξάνδρειας, Νεοχωρίου, Π. Σκυλιτσίου, Ξεχασμένης, Πρασινάδας. Στον Νομό μας υπάρχουν αγροτικά κτηνιατρεία στη Βέροια, στη Νάουσα, στη Μελίκη και στο Πλατύ.

 

Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Τομέας Αλεξάνδρειας

Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, Τομέας Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 113
Τηλέφωνο: 2333023346

Το γραφείο του τομέα της Αλεξάνδρειας δημιουργήθηκε το 1968, με την λειτουργία του Εργοστασίου Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας. Ο χώρος που στεγάζεται ο τομέας είναι ενοικιαζόμενος. Ο τομέας είναι υπεύθυνος για τους τευτλοκαλλιεργητές, από την ημέρα σποράς της καλλιέργειας, της φυτοπροστασίας, μέχρι την ημέρα της συγκομιδής. Η περιοχή που καλύπτει ο τομέας της Αλεξάνδρειας είναι ο Δήμος της Αλεξάνδρειας, ο Δήμος Μελίκης και ο Δήμος Κολινδρού. Στην Ημαθία υπάρχουν ακόμη, ο τομέας Πλατέος και ο τομέας της Βέροιας.

 

Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. (Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων)

Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.
(Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων)
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Τηλέφωνο – FAX: 2333023416

Η υπηρεσία ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδρύθηκε το 1938 με έδρα το Πλατύ. Το 1953 μεταφέρεται στην Αλεξάνδρεια σε ιδιόκτητο κτήριο. Το έργο της είναι ο έλεγχος της παραγωγής και διακίνησης – εμπορίας, πάσης φύσεως πολλαπλασιαστικού υλικού ( σπόροι, βολβοί, κόνδυλοι, δενδρύλλια, φυτά αμπέλου ) και χημικών λιπασμάτων, εγχώριας προέλευσης καθώς και εισαγωγής. Η υπηρεσία καλύπτει όλη την Ημαθία.
Στην αρχή ξεκίνησε ως Ι.Κ.Φ. ( Ινστιτούτο Καλυτέρευσης Φυτών, μετά μετονομάστηκε σε Κ.Σ. ( Κέντρο Σποροπαραγωγής ) αργότερα ως Κ.Ε.Π.Π.Υ ( Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού ) και σήμερα ως Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. ( Κέντρο Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων ).