ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

1ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, Παραμύθι

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

1ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ

1ο Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Δράση για το περιβάλλον, Μαριάντα Τραγιαννοπούλου, Τάξη Ε΄

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το Κατσούλι

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το νερό στην ιστορία και την καθημερινότητα της Αλεξάνδρειας και της ευρύτερης περιοχής

ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008

5ο Δημοτικό Σχολείο

7ο Δημοτικό Σχολείο

1ο Γυμνάσιο

1o ΓΕ.Λ.

ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007

1ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, 2ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006

1ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, 2ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, Σ.Ε.Κ.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005

1ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, 2ο Τ.Ε.Ε. Αλεξάνδρειας, Σ.Ε.Κ.