Λάρισα, Κυριακή 14 Μαΐου 2017

1990: Υπολοχαγός (ΠΒ) Ζερβάκης Δημόκριτος, Σχολή Πυροβολικού

2017: Αντγος Δημόκριτος Ζερβάκης, Διοικητής Α’ Στρατιάς

Πάνω από αριστερά: Δρανδάκης Μπάμπης, Τσολάκης Αντώνης, Βραχάλης Μάκης, Δεμέστιχας Πέτρος, Χαραλαμπίδης Δημήτρης, Ζερβάκης Δημόκριτος, Αρβανιτίδης Θεόδωρος, Μαμιδάκης Αλέξανδρος, Σιακαβάρας Δημήτρης, Γιαννούλης Δημήτρης, Κομκούδης Αθανάσιος, Ζαχαριάδης Κώστας.

Κάτω σειρά από αριστερά: Σταύρου Δημήτρης, Παράφορος Νίκος.