Θεσσαλονίκη, Τρίτη 23 Μαΐου 2017

1990: Υπολοχαγός (ΠΒ) Βιτετζάκης Δημοσθένης, Σχολή Πυροβολικού

2017: Υπσγος Βιτετζάκης Δημοσθένης, Διοικητής ΑΔΙΣΠΟ

Από αριστερά: Βραχάλης Μάκης, Κομκούδης Αθανάσιος, Σταύρου Δημήτρης, Βιτετζάκης Δημοσθένης, Αρβανιτίδης Θεόδωρος, Ζαχαριάδης Κώστας.