Σχολικό έτος 2014 – 2015

Αποτελέσματα 90%

1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
Λύκειο Μελίκης
Λύκειο Πλατέος

Αποτελέσματα 10% (2013)

1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
Λύκειο Μελίκης
Λύκειο Πλατέος

Αποτελέσματα 10% (2014)

1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
2ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας
Λύκειο Μελίκης
Λύκειο Πλατέος

ΕΠΑΛ (90%)

1ο ΕΠΑΛ Αλεξάνδρειας

Πηγή: Πληροφοριοδότης